Skip to main content
فهرست مقالات

وضعیت فوق برنامه ورزشی دانشگاه های کشور

نویسنده: ؛

زمستان 1378 - شماره 3 (14 صفحه - از 123 تا 136)

کلیدواژه ها : فوق برنامه ی ورزشی ،دانشجویان ،دانشگاه ،تاسیسات ،برنامه ها ،بودجه

کلید واژه های ماشینی : فوق‌برنامه ورزشی دانشگاه‌های کشور ،برنامه‌های ورزشی ،فوق‌برنامه ،اوقات فراغت دانشجویان ،برنامه‌های ورزشی دانشگاه‌ها ،فعالیت‌های ورزشی ،دانش‌جویی ،درصد فوق برنامه‌های غیرورزشی ،دانشجویان از برنامه‌های فوق ،برنامه‌های فوق برنامهء دانشگاه ،فعالیت‌های فوق برنامهء دانشگاه ،گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه ،درصد فوق برنامه‌های ورزشی ،بسکتبال ،والیبال ،تأسیسات ورزشی در دانشگاه‌ها ،فوق برنامهء دانشگاه ،برنامهء ورزشی ،فوق برنامهء ،مسئولین فوق برنامهء دانشگاه‌ها ،فوق‌برنامه ی دانشگاه‌ها ،گذران اوقات فراغت دانشجویان ،برنامهء ورزشی و غیرورزشی ،تأسیسات ،فوق‌برنامه ی ورزشی ،فعالیت‌های فوق برنامهء ،غیرورزشی ،بودجهء سرانهء فوق برنامهء ،فعالیت‌های فراغتی ،برنامه‌های فوق برنامهء

با هدف یافتن جایگاه ورزش در اوقات فراغت دانشجویان کشور ،لازم بود تا موضوع امکانات وتاسیسات ،تشکیلات ، برنامه ها وهمچنین بودجه ی مربوط به فعالیت های فوق برنامه ی دانشگاههای کشور مورد مطالعه قرار گیرد.بدین منظور پرسشنامه ای مشتمل بر27 سوال ترکیبی از نوع باز وبسته تدوین وجهت پاسخ گویی به معاونت های دانشجویی 37 دانشگاه دولتی در سراسر کشور ارسال گردید.33 دانشگاه 78درصد به پرسشنامه ی مذکور پاسخ دادندو اطلاعات با استفاده از نرم افزار 15 EP مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که78 درصد دانشگاه ها دارای سالن ورزشی ،5/48 درصد آنها دارای استادیوم ورزشی،4/39 درصدشان دارای زمین چمن فوتبال،5/57 درصد آنها دارای زمین روباز والیبال ،7/69 درصد آنها دارای زمین روباز بسکتبال و5/45 درصدشان دارای زمین تنیس می باشند. 34 درصد از کل دانشجویان امکانات تفریحی ،فراغتی دانشگاه محل تحصیل خود را ضعیف و9/18 درصد خوب ارزیابی نموده اند.بین ارزیابی دانشجویان از امکانات تفریحی وفراغتی دانشگاه با میزان استفاده دانشجویان از برنامه های فوق برنامه ی دانشگاه رابطه ی معنی داری درحد01/0 = ? وجود داشته است.از دیدگاه دانشجویان سومین علت ورزش نکردن نبود امکانات است. در 12 درصد دانشگاه ها ساختار تشکیلات فوق برنامه ی ورزشی در سطح اداره ی کل و7/56 درصد درسطح یک واحد بوده است.در3/36 درصد دانشگاه ها فوق برنامه های ورزشی زیرنظر مستقیم معاونت دانشجویی وفرهنگی بوده است از مجموع 553 نفر نیروی انسانی اداره کننده ی فوق برنامه ی ورزشی 33 دانشگاه مورد مطالعه ،416 نفر در بخش فوق برنامه ی ورزشی و137 نفر در بخش فوق برنامه غیرورزشی مشغول به فعالیت بوده اند که نشان دهنده ی اهمیت ووسعت فعالیت های ورزشی در برنامه های فوق برنامه ی دانشگاه هاست . پیشنهادهای دانشجویان برای فعال تر کردن فوق برنامه ی دانشگاه ها ،استفاده از نیروهای انسانی متخصص ومتعهد، فراهم نمودن بودجه وامکانات بیشتر ومشارکت بیشتر دانشجویان بوده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.