Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان دانشکده های تربیت بدنی کشور

نویسنده: ؛

بهار 1379 - شماره 4 (18 صفحه - از 37 تا 54)

کلیدواژه ها : دانشکده های تربیت بدنی ،وضعیت آموزشی ،دانشجویان

کلید واژه های ماشینی : دانشجویان دانشکده‌های تربیت‌بدنی کشور ،بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان ،دانشکده‌های تربیت‌بدنی کشور ،دانشجویان دانشکده‌های تربیت‌بدنی ،دانشکده‌های تربیت‌بدنی ،وضعیت آموزشی دانشجویان ،دانشجویان رشتهء تربیت‌بدنی ،وضعیت آموزشی ،تربیت‌بدنی کشور ،کیفیت آموزشی دانشکده‌های تربیت‌بدنی ،رشتهء تربیت‌بدنی ،رشتهء تربیت‌بدنی در ارتباط ،تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ،تأسیسات ،کیفیت تدریس مدرسان ،برنامه‌های تربیت‌بدنی با اهداف ،کیفیت تدریس ،تأسیسات آموزشی و ورزشی ،برنامه‌های آموزشی ،تجهیزات و تأسیسات آموزشی ،روش تحقیق ،کیفیت آموزشی ،تجهیزات و تأسیسات ،درصد دانشجویان دانشکده‌های قدیم ،رشتهء ،درصد دانشجویان ،تعداد دانشجویان ،علوم ورزشی ،تجهیزات آموزشی ،تدریس مدرسان

هدف ازانجام این پژوهش ،بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان رشته ی تربیت بدنی سراسر کشور است.روش تحقیق حاضر ازنوع توصیفی –تحلیلی بوده وبه شکل میدانی اجرا شده است.جامعه ی آماری شامل دانشجویان هفت دانشکده ی تربیت بدنی کشور است که با استفاده از برآورد حجم نمونه تعیین گردیده است. دراین تحقیق برای گردآوری اطلاعات لازم از پرسشنامه ی مقدماتی اصلی ودر مواردی از روش مصاحبه استفاده شده است. ویژگی تحقیق حاضر این است که برای اولین بار درسطح کشور انجام شده است. حتی با بهره گیری از سیستم ‹On line› چند مرکز اطلاعاتی در خارج از کشور نیز در سطحدانشکده های تربیت بدنی تحقیق مشابهی یافت نشد. ویژگی دیگر این تحقیق آن است که جهت بررسی ارتباط چندگانه بین متغیرهای تحقیق ،علاوه برآمار توصیفی واستنباطی ،از نرم افزار گلیم مبحث لوجیت استفاده شده وحاصل آن به صورت جدول های چند بعدی نشان داده شده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.