Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه دو نوع اضطراب صفتی رقابتی و حالتی رقابتی موجود در ورزشکاران مرد داخلی و خارجی شرکت کننده در مسابقات بین المللی بسکتبال جام ورزش و ملتها

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1379 - شماره 4 (8 صفحه - از 55 تا 62)

کلیدواژه ها : اضطراب صفتی رقابتی ،اضطراب شناختی ،اضطراب بدنی ،اعتمادبه نفس

کلید واژه های ماشینی : اضطراب صفتی رقابتی ،اضطراب صفتی ،رقابتی ،اعتماد به نفس ،اضطراب حالتی رقابتی ،رقابتی و حالتی رقابتی ،تیم ملی ،صفتی رقابتی ،حالتی رقابتی ،ورزشکاران تیم ملی ،رقابتی موجود در ورزشکاران ،پرسشنامهء اضطراب صفتی رقابتی ،اضطراب بدنی ،تیم ملی ایران ،اضطراب شناختی ،میزان اضطراب صفتی رقابتی ،مقایسهء تیم ملی ایران ،ورزشکاران تیم ،شرکت‌کننده ،تجزیه و تحلیل ،بدنی ،بسکتبال جام ورزش ،جام ورزش ،میزان اضطراب ،رقابتی سه عامل ،تیم‌های شرکت‌کننده ،تجزیه و تحلیل اطلاعات ،پرسشنامهء اضطراب ،میزان اضطراب بدنی ،نمونه‌های آماری

هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان دو نوع اضطراب صفتی رقابتی وحالتی رقابتی بین ورزشکاران تیم ملی و ورزشکاران خارجی شرکت کننده در مسابقات جام ورزش وملتها می باشد،که درطول یک هفته به رقابت پرداختند. نمونه های آماری این تحقیق باجامعه ی آماری برابر بوده و64 نفر می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامهCSAI -2 برای اضطراب حالتی رقابتی وسیاهه SCAT برای اندازه گیری اضطراب صفتی رقابتی بوده که پرسشنامه ی حالتی رقابتی سه عامل اضطراب شناختی ،اضطراب بدنی واعتماد بهنفس رابه طور جداگانه اندازه گیری می کند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات خام از روش F تحلیل واریانس یکطرفه ،t استیودنت ،ضریب همبستگی اسپیرمن ونرم افزارSPSS سود برده شده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.