Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه عوامل آمادگی جسمانی- حرکتی خواهران دوقلوی یکسال با خواهران غیر دو قلو

نویسنده: ؛ ؛ ؛

تابستان 1379 - شماره 5 (10 صفحه - از 39 تا 48)

کلیدواژه ها : آمادگی جسمانی ،آمادگی حرکتی ،دوقلوهای همسان وتوارث پذیری

کلید واژه های ماشینی : آمادگی جسمانی ،عوامل آمادگی جسمانی ،خواهران دوقلو ،ظرفیت هوازی بیشینه ،ظرفیت هوازی ،جسمانی ،آمادگی حرکتی ،ضریب همبستگی ،خواهران دوقلوی هم‌سان ،دوقلوهای هم‌سان ،هوازی ،عوامل آمادگی ،ضریب همبستگی پیرسون ،جفت خواهر ،دوقلوهای هم‌سان و ناهمسان ،دوقلوی یکسان ،میزان تشابه دوقلوهای هم‌سان ،دوقلوهای ناهمسان ،توارث‌پذیری ،ناهمسان ،میزان توارث‌پذیری ،عوامل محیطی ،خواهران معمولی ،ویژگی‌های جسمانی ،معمولی ،وراثت نقش ،توارث‌پذیری قدرت ،متغیرهای تحقیق ،عضلات شکم و قدرت ،چابکی و زمان

یکی از راه های گزینش وهدایت درست کودکان ونوجوانان به سمت رشته های ورزشی مناسب،بررسی میزان توارث پذیری ویژگی های جسمانی وحرکتی آنان است .هدف از این پژوهش مقایسه ی ویژگی های جسمانی ‹قد، وزن وضربان قلب بیشینه ›، عوامل آمادگی جسمانی‹ظرفیت هوازی بیشینه ،انعطاف پذیری،اتقامت عضلات شکم وقدرت دست› وآمادگی حرکتی ‹سرعت،چابکی وزمان واکنش شنیداری › در بین 16 جفت خواهر دوقلوی یکسان ‹گروه آزمایش› و18 جفت خواهر غیر دوقلوی ‹گروه گواه›شهرستان رشت با دامنه ی سنی 14-17 سال است.گروه گواه به شکل تصادفی وگروه آزمایش به شکل غیر تصادفی واز طریق بررسی معیارهای ویژه مانند یک تخمی بودن با هدایت پزشک متخصص انتخاب شدند.کلیه ی متغیرهای تحقیق در شرایط یکسان وبا آزمون های استاندارد ومتداول میدانی وفرض های تحقیق با آزمون های ضریب همبستگی پیرسون،تی‹t › مستقل وهمبسته در سطح اطمینان از طریق برنامه یSpss بررسی شدند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.