Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و توصیف رابطه موجود بین سبک های مختلف رهبری با رضایت شغلی از دیدگاه استادان ورزش دانشگاه های کشور

نویسنده: ؛

تابستان 1379 - شماره 5 (24 صفحه - از 63 تا 86)

کلیدواژه ها : رضایت شغلی ،اساتید تربیت بدنی ،دانشگاه ها ،سبک های رهبری ،اثربخشی

کلید واژه های ماشینی : رضایت شغلی ،رهبری با رضایت شغلی ،سبک‌های رهبری ،شغلی ،رضایت شغلی در جامعهء ،سبک‌های رهبری مورد مطالعه ،سبک رهبری مشارکتی ،سبک رهبری دستوری ،جامعهء تحت بررسی ،مشارکتی ،رفتار رهبری ،رهبری استدلالی و مشارکتی ،سبک رهبری استدلالی ،سبک‌های رهبری در جامعهء ،رهبری مورد مطالعه ،سطح رضایت شغلی ،دستوری ،رهبری مشارکتی ،رفتار مدیران ،رفتار رهبر ،رهبری استدلالی ،جامعهء مورد مطالعه ،رهبری دستوری ،مورد مطالعه در جامعهء ،میزان رضایت شغلی ،میزان اثربخشی ،رضایت شغلی جامعهء ،استدلالی ،توصیف سبک‌های رهبری ،رفتارهای رهبری استدلالی

هدف ازاین تحقیق، بررسی وتوصیف رابطه ی موجود بین سبک های مختلف رهبری با رضایت شغلی از دیدگاه استادان ورزش تمام وقت دانشگاه های کشوراست.بدین منظور تعداد140نفر ازاستادان زن ومرد مشغول به خدمت در دانشگاه های اصلی ‹دانشگاه مادرهراستان› هر استان که درزمان انجام تحقیق 5/72 درصد از جامعه ی تحت بررسی را تشکیل می دادند،به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند.ابزار اندازه گیری مورد استفاده دراین تحقیق ،دو پرسشنامه ی استاندارد،انطباق پذیری واثربخشی رهبر از دیدگاه دیگران وشاخص توصیف شغلی به همراه یک پرسشنامه ویژگی های فردی برای تعیین سن،جنس،سابقه ی خدمت،نوع استخدام ومیزان تحصیلات آزمودنی های تحقیق بود.تجزیه وتحلیل آماری داده های تحقیق هم با استفاده از فنون همبستگی ساده وآنالیز واریانس انجام گرفت.تجزیه وتحلیل داده های آماری نشان داد که از بین سبک های رهبری مورد مطالعه درجامعه ی تحت بررسی سبک های رهبری استدلالی ومشارکتی ازجمله رفتارهای مدیریتی مسلط واثر بخش است .نتایج به دست آمده همچنین نشان داد که بین رفتارهای هبری استدلالی ومشارکتی با رضایت شغلی رابطه ی مثبت ومعنی دارآماری وجود دارد.در حالی کهاین رابطه بین سبک های رهبری دستوری وتفویضی با رضایت شغلی در جامعه ی تحت بررسی بسیارکم ،منفی وغیر اثربخش است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.