Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر دو شیوه مصرف ویتامین c بر میزان دامنه حرکتی و قدرت برونگرای عضلات تاکننده آرنج پس از کوفتگی عضلانی تأخیری

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار 1380 - شماره 7 (10 صفحه - از 67 تا 76)

کلیدواژه ها : آنتی اکسیدانت ،رادیکال های آزاد ،انقباض های برونگرا

کلید واژه های ماشینی : قدرت برونگرای عضلات ،انقباضات برونگرا ،کوفتگی عضلانی ،مصرف ویتامین ،برونگرا ،آرنج ،کوفتگی ،میزان کاهش دامنهء حرکتی آرنج ،کوفتگی عضلانی تأخیری ،حرکتی و قدرت برونگرای ،قدرت برونگرای ،کاهش دامنهء حرکتی آرنج ،شیوه‌ی مصرف ویتامین ،میلی‌گرم ویتامین ،دامنهء حرکتی آرنج ،میزان دامنهء حرکتی آرنج ،دارونما ،دامنهء حرکتی ،دامنه‌ی حرکتی ،کاهش دامنه‌ی حرکتی آرنج ،حرکتی آرنج ،میزان قدرت برونگرای عضلات ،تاکنندهء آرنج ،رادیکال‌های آزاد ،کاهش قدرت برونگرای عضلانی ،میزان دامنهء حرکتی ،کاهش دامنهء حرکتی ،میزان دامنه‌ی حرکتی ،عضلات تاکنندهء ،آزمودنی‌های گروه‌های چهارگانه

به منظور بررسی تاثیر دو شیوه ی مصرف ویتامین C برمیزان دامنه ی حرکتی وقدرت برونگرای عضلات تاکننده ی آرنج پس از کوفتگی تاخیری ،تعداد 37 نفر به ترتیب با میانگین سن،وزن وقد 02/22، 25/85 و58/159 در چهار گروه در تحقیق شرکت کردند. گروه اول ‹9›= n› با صرف 100 میلی گرم ویتامینC ،گروه دوم‹10=n› با مصرف 200 میلی گرم ویتامین C ،گروه سوم 9=n با مصرف دارو نما وگروه چهارم9=n به عنوان گروه کنترل شرکت کردندمصرف ویتامین C گروه هااز یک ساعت قبل از انجام انقباضات برونگرا تا 47 ساعت پس ازآن انجام شد.به منظور ایجاد کوفتگی از آزمودنی ها خواسته شده تا 70 انقباض برونگرا را با دست غیربرتر برروی صندلی مخصوص انجام دهند. مدت زمان هرانقباض 3 ثانیه وبین هرانقباض ،انقباض بعدی ،10 ثانیه استراحت منظور شد.همچنین مدت یک دقیقه استراحت بین هر10 انقباض لحاظ گردید .متغیرهایی که در چهار نوبت ،قبل1،24،48 ساعت پس از انقباضات برونگرا اندازه گیری شدند عبارتند از:1- میزان دامنه ی حرکتی آرنج 2- حداکثر قدرت برونگرای عضلات تاکننده ی ارنج.اطلاعات به دست آمده با روش آماری تجزیه وتحلیل گردید ونتایج زیر حاصل شد:1- کاهش دامنه ی حرکتی آرنج در کلیه ی گروه ها مشاهده شدوبین تاثیر دوشیوه ی مصرف ویتامین C دارونما برمیزان کاهش دامنه ی حرکتی آرنج قبل 1،24،48 ساعت پس از انقباضات برونگرا تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. 2- حداکثر قدرت برونگرا نیز در کلیه ی گروه ها درطول دوران کوفتگی کاهش نشان دادونیز بین وتاثیر دو شیوه ی مصرف ویتامین قبل،C دارونما برمیزان حداکثر قدرت برونگرای عضلات تا کننده ی آرنج 1،24،48 ساعت پس از انقباضات برونگرا تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.