Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت کمی و کیفی تربیت بدنی و ورزش استان مرکزی از دیدگاه مسئولان و مربیان ورزش

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1380 - شماره 7 (10 صفحه - از 91 تا 100)

کلیدواژه ها : وضعیت کمی وکیفی ،تربیت بدنی ،استان مرکزی

کلید واژه های ماشینی : مسئولان تربیت‌بدنی و مربیان ورزش ،مربیان ورزش ،دیدگاه مسئولان و مربیان ورزش ،استان مرکزی ،تجهیزات ورزشی بانوان تفاوت ،تجهیزات ورزشی تفاوت معنی‌داری ،تجهیزات ورزشی آقایان تفاوت ،خصوص کمیت تجهیزات ورزشی ،کیفیت تجهیزات ورزشی تفاوت ،اماکن ورزشی تفاوت معنی‌داری ،وضعیت کمی و کیفی ،بررسی وضعیت کمی ،مورد کیفیت تجهیزات ورزشی ،دیدگاه مسئولان تربیت‌بدنی ،کمیت تجهیزات ورزشی ،بررسی وضعیت ،خصوص کیفیت و کمیت اماکن ،کمیت اماکن ورزشی ،اماکن ورزشی ،تجهیزات ورزشی تفاوت ،بانوان تفاوت معنی‌داری وجود ،کیفیت تجهیزات ورزشی ،تربیت‌بدنی و ورزش ،مسئولان ادارات تربیت‌بدنی ،مسئولان تربیت‌بدنی ،کیفیت و کمیت اماکن ،تفاوت معنی‌داری مشاهده ،تجهیزات ورزشی ،آقایان تفاوت معنی‌داری وجود ،تربیت‌بدنی و مربیان

هدف از انجام این پژوهش ، بررسی وضعیت کمی وکیفی تربیت بدنی وورزش‹اداره ی کل› استان مرکزی بوده است.تحقیق حاضر به روش توصیفی وبه شکل میدانی اجرا شده است .جامعه ی آماری برابر با نمونه ی آماری شامل کلیه ی مسئولان ادارات تربیت بدنی ومربیان کارت دار وفعال استان مرکزی است .دراین تحقیق برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ی مقدماتی واصلی ودر مواردی از مشاهده ومصاحبه بهره گیری شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها ازآمار توصیفی واستنباطی استفاده شده است که با استفاده از آزمون خی دو ،دیدگاه های مسئولان تربیت بدنی ومربیان ورزش در خصوص مسائل مورد مطالعه به شرح زیر می باشد. 1-ازنظر میزان رضایت ازشغل خود تفاوت معنی داری مشاهده نشد. 2- درخوص کیفیت وکمیت اماکن ورزشی تفاوت معنی داری مشاهده شد. 3- در مورد کیفیت تجهیزات ورزشی تفاوت معناداری وجود نداشت . 4- درخصوص کمیت تجهیزات ورزشی تفاوت معنی داری مشاهده شد. 5- از نظر کیفیت وکمیت اماکن وتجهیزات ورزشی بانوان تفاوت معناداری وجود نداشت. 6- درمورد کیفیت وکمیت تجهیزات ورزشی آقایان تفاوت معناداری ملاحظه نشد. 7- درخصوص کیفیت وکمیت اماکن ورزشی آقایان تفاوتمعنی داری وجود داشت.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.