Skip to main content
فهرست مقالات

هنجار مهارت های روانی در مردان نخبه شش ورزش (بسکتبال، فوتبال، والیبال، کشتی، بوکس و ورزش های رزمی)

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 61 تا 72)

کلیدواژه ها :

مهارت روانی ،پرسشنامه ی خودسنجی انستیتوی ورزش استرالیای جنوبی ،رشته های ورزشی

کلید واژه های ماشینی : هنجار، ورزشکاران، خودسنجی انستیتوی ورزش استرالیای جنوبی، روایی، پرسشنامهء خودسنجی انستیتوی ورزش استرالیای، سنجی انستیتوی ورزش استرالیای جنوبی، پرسشنامه، مهارت‌های روانی، آزمون SASI Psych، انگیزش

پژوهشگران ومربیان ،برای تشخیص مهارت های روانی ورزشکاران رشته ی ورزشی خود ، به استفاده از ابزار مناسب ودر اختیارداشتن هنجاری برای ارزیابی نیازمندند. نر به اینکه روایی وپایایی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی خود سنجی انستیتوی ورزش استرالیای جنوبی پیش از این روشن شده وصراحت ،سادگی وجامعیت آن براستفاده ی پژوهشی وتشخیصی از آن تاکید می کند،ضرورت ایجاد هنجار برای هررشته ی ورزشی ارزتر می گردد.ازاین رو پژوهش حاضر، بدون قصد مقایسه ی رشته های ورزشی، درصدد ایجاد هنجار ونیمرخ مهارت های روانی رشته های مختلف ورزشی بود. به همین دلیل345 ورزشکارمذکر عضوتیم های ملی وبرخی باشگاه های درجه ی یک کشور پرسشنامه ی مذکور را پر کردند. شاخص های آماری توصیفی، مانند میانگین، انحراف استاندارد وهنجار درصدی شش مهارت روانی که توسط آزمون فوق قابل سنجش هستند، به دست آمد. حساسیت وملاحظات استفاده از این هنجارها مورد بحث قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی:

"ملاحظه‌ می‌شود که والیبالیست‌ها در نمرهء تصویرسازی ذهنی،هدفمندی و کنترل از بسکتبالیست‌ها بهتر،اما در نمرهء هدفمندی والیبالیست‌ها نسبت به فوتبالیست‌ها بیشتر است جدول 4-هنجار درصدی شش مهارت روانی کشتی‌گیران براساس آزمون SASI Psych مهارت‌های روانی در خانه‌های افقی و هنجار درصدی(براساس تقسیم 10 درصدی)در خانه‌های عمودی‌ قرار دارد (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 4-شش مهارت روانی انگیزش،تمرکز،اعتماد به نفس،کنترل حالات روانی، تصویرسازی ذهنی و هدفمندی،به ترتیب از چپ به راست برای کشتی‌گیران مشخص شده‌اند. ملاحظه‌ می‌شود نمرهء هدفمندی و تصویرسازی ذهنی کشتی‌گیران نسبت به والیبالیست‌ها کمتر است در عوض‌ مشاهده می‌شود که نمرهء انگیزش آنان بیشتر است جدول 5-هنجار درصدی شش مهارت روانی رزمی‌کاران براساس آزمون SASI Psych مهارت‌های روانی در خانه‌های افقی و هنجار درصدی(براساس تقسیم 10 درصدی)در خانه‌های عمودی قرار گرفته است (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 5-شش مهارت روانی انگیزش،تمرکز،اعتماد به نفس،کنترل حالات روانی، تصویرسازی ذهنی و هدفمندی،به ترتیب از چپ به راست برای ورزشکاران رشته‌های رزمی مشخص‌ شده‌اند. ملاحظه می‌شود نمرهء کنترل حالات روانی آنان از رشته‌های دیگر بیشتر است جدول 6-هنجار درصدی شش مهارت روانی بوکسورها براساس آزمون SASI Psych مهارت‌های روانی در خانه‌های افقی و هنجار درصدی(براساس تقسیم 10 درصدی)در خانه‌های عمودی قرار دارد (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 6-شش مهارت روانی انگیزش،تمرکز،اعتماد به نفس،کنترل حالات روانی، تصویرسازی ذهنی و هدفمندی،به ترتیب از چپ به راست برای بوسکورها مشخص شده‌اند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.