Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و مقایسه رضایت شغلی مدیران، کارمندان و استادان دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

پاییز 1380 - شماره 9 (14 صفحه - از 101 تا 114)

کلیدواژه ها : رضایت شغلی ،اطلاعات جمعیت شناختی ،دانشکده های تربیت بدنی

کلید واژه های ماشینی : رضایت شغلی ،دانشکده‌های تربیت‌بدنی کشور مورد بررسی ،شغلی ،اعضای هیأت‌علمی دانشکده‌های تربیت‌بدنی کشور ،دانشکده‌های تربیت‌بدنی کشور ،رضایت شغلی مدیران ،دانشکده‌های تربیت‌بدنی ،میزان رضایت ،رضایت شغلی افراد شاغل ،شاخص احساس فرد نسبت ،میزان رضایت شغلی ،میزان رضایت‌مندی شغلی مدیران ،استادان دانشکده‌های تربیت‌بدنی ،SD ،انحراف استاندارد ،دانشکده‌های تربیت‌بدنی دانشگاه ،شغلی مدیران ،میانگین رضایت شغلی ،میزان رضایت شغلی افراد ،دانشکده‌های تربیت‌بدنی و علوم ،اعضای هیأت‌علمی ،رضایت شغلی افراد ،احساس فرد نسبت ،میانگین رضایت ،بررسی رضایت شغلی ،هیأت‌علمی ،رضایت‌مندی شغلی ،حوزهء مدیران ،فرد نسبت به حقوق ،میانگین رضایت افراد

در این پژوهش میزان رضایت مندی شغلی مدیران وسر پرستان ،اعضای هیئت علمی وکارمندان شاغل در اداره های مختلف دانشکده های تربیت بدنی کشور مورد بررسی قرار گرفت ‹201 = N›.رضایت شغلی توسط پرسشنامه ی شاخص توصیف شغلی ‹JDI› اندازه گیری شد. از مجموع 201 نفر شرکت کننده در تحقیق ، 52 نفر ‹26%› در پست مدیریتی وسرپرستی ،68 نفر ‹34%› در پست هیئت علمی و81 نفر ‹40%› نیز در اداره های مختلف دانشکده ها نظیر اداره ی آموزش ،اداره ی امور عمومی وخدمات ،اداره ی حسابداری ،واحد کتابخانه وغیره اشتغال داشتند. داده های گردآوری شده از طریق آزمون آماری MANOVA وآزمون تعقیبی دانکن برای ارزیابی اختلاف در میانگین های رضایت شغلی گروه های مختلف مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد تنها بین دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه تریبت معلم تهران‹25/3 = M و66/0 = SD›، دانشگاه تهران ‹61/3 = M و59/0 = SD› ودانشگاه مشهد‹66/3 = M و 65/0 = SD› تفاوت میانگین های رضایت شغلی معنی دار است.همچنین میانگین رضایت مندی شغلی در داشکده های کل کشور به تفکیک در حوزه ی مدیران وسرپرستان ، در حوزه ی استادان وهیئت علمی ودر حوزه یکارمندان به دست آمد. این نتایج حاکی از متوسط بودن سطح رضایتمندی شغلی در هر سه حوزه ی اشتغال دانشکده های تربیت بدنی کشور است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.