Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی آثار روش گرم کردن بر نتایج یک برنامه تمرین قدرتی

نویسنده: ؛

پاییز 1380 - شماره 9 (12 صفحه - از 115 تا 126)

کلیدواژه ها : گرم کردن فعال ،گرم کردن غیر فعال ،حداکثر قدرت ایزومتریک اختیاری

کلید واژه های ماشینی : قدرت ایزومتریک ،میزان قدرت عضلات فرد ،ایزومتریک ،قدرت ایزومتریک دست‌ها ،تمرین قدرتی ،درجهء حرارت ،غیر فعال ،روش گرم ،درجهء حرارت بالاتر ،میزان قدرت ،گروه گرم ،درجهء حرارت بدن ،ایزومتریک اختیاری ،افزایش ایزومتریک ،جلسه تمرین ،روش‌های غیر فعال ،آزمون حد ،درجهء ،آزمودنی ،اختلاف میانگین گروه ،گروه آزمودنی ،افزایش قدرت ،فعالیت‌های ورزشی ،درجهء سانتی‌گراد ،میانگین‌های دو گروه ،افزایش ضربان قلب ،جریان خون ،سیستم عضلانی ،برنامه‌های گرم ،دورهء تمرین

آیا گرم کردن می تواند تاثیر زیادی در میزان قدرت عضلات فرد دریک جلسه تمرین یا مسابقه به وجود آورد؟ گرم کردن اعم از فعال ، غیر فعال ،تا چه حد موجب بهره گیری بیشتر از یک برنامه ی تمرینی خاص می شود ؟ رونشدن این نکات کمک می کند تا هرچه بهتر بتوانیم از برنامه های گرم کردن در فعالیت های ورزشی وتوانبخشی بهره بگیریم .برای اجرای تحقیق 40 نفر از دانشجویان واحد عمومی تربیت بدنی به صورت تصادفی انتخاب شدند بیست نفر درگروه اول ،یعنی گروه گرم کردن فعال وبیست نفر نیزدر گروه دوم یعنی گرم کردن غیرفعال‹دو آب گرم ›جایگزین شدند.آزمون حداتکثر قدرت ایزومتریک اختیاری دستها ‹متغیروابسته› با استفاده از دینامومتر درسه مرحله اجرا شد.مرحله ی اول ، پیش آزمون سنجش حداکثر قدرت ایزومتریک دست ها برای هردو گروه درشرایط یکسان اجرا گردید.در مرحله ی دوم، پس از اعمال متغیر مستقل تحقیق‹ شیوه ی گرم کردن فعال وغیرفعال›، آزمون حداکثر قدرت دست ها انجام شد.در مرحله ی سوم،آزمودنی ها به مدت هشت هفته وهر هفته سه جلسه تمرین معین را که برای هردو گروه مشترک بود،همراه با برنامه ی گرم کردن درابتدای آن انجام دادندوسپس آزمون حداکثر قدرت ایزومتریک دست ها اجرا شد.نتایج به دستآمده توسط آزمون t، برای گروه های مستقل وپیوسته در حد آلفای 5 درصد بررسی ومعلوم شد که احتمالا گرم کردن اعم از فعال وغیر فعال موجب افزایش ایزومتریک اختیاری دست ها در یک جلسه تمرین یا مسابقه می شود واختلاف معنی داری بین میزان افزایش ناشی از روش گرم کردن وجود ندارد واین امر در میزان قدرت به دست آمده پس از دوره ی تمرینی ،مشابه با دو روش متفاوت گرم کردن نیز صادق است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.