Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه تأثیر دو روش تمرینی مختلط (هوازی و بی هوازی) و هوازی بر میزان نگرش دختران دانشجویان دانشگاه تهران به واحد تربیت بدنی 1

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز 1380 - شماره 9 (14 صفحه - از 141 تا 154)

کلیدواژه ها : نگرش ،روش جدید‹هوازی› و روش قدیم یا مختلط ‹هوازی وبی هوازی › ،واحد تربیت بدنی ،

کلید واژه های ماشینی : نگرش دختران دانشجوی دانشگاه تهران ،دختران دانشجوی دانشگاه تهران ،میزان نگرش دختران دانشجوی دانشگاه ،هوازی ،تهران به واحد تربیت‌بدنی ،روش تمرینی مختلط ،درصد در روش قدیم ،روش تمرین ،درصد در روش جدید ،تمرینات هوازی ،روش تمرینی ،دانشجویان دختر دانشگاه تهران ،دانشگاه تهران به واحد ،واحد تربیت‌بدنی ،نگرش دختران ،درصد در روش ،مختلط ،دانشگاه تهران ،دانشجویان شرکت‌کننده در واحد ،تمرینی ،نگرش دانشجویان ،قدیم ،روش قدیم ،میزان نگرش دختران ،روش جدید ،فعالیت‌های ورزشی ،نگرش دانشجویان شرکت‌کننده ،دانشجوی دانشگاه ،دانشجویان شرکت‌کننده ،فراوانی نگرش دانشجویان

هدف از تحقیق حاضر ،بررسی میزان نگرش دختران دانشجوی دانشگاه تهران به واحد تربیت بدنی 1تحت دوروش تمرینی مختلط ‹هوازی وبی هوازی ›وهوازی است.بدین منظور پرسشنامه ی دست ساخت تهیه وبین 650 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تهران که واحد تربیت بدنی 1رااخذ کرده بودند .توزیع شد که بین آنها 380نفر به پرسشنامه پاسخ دادند وبه پژوهشگر بازگرداندند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از رو های آماری توصیفی واستنباطی بررسی گردید.تحقیقات به دست آمده نشان می دهد بین میانگین امتیازهای حاصل شده از نگرش دانشجویان به دو روش تمرینی ،اختلاف معنی داری وجود دارد .براساس میانگین امتیازهای به دست آمده،مشخص می شوددانشجویان شرکت کننده درروش تمرین هوازی ،نگرش مثبت تری نسبت به روش مختلط دارندوامتیاز بیشتری کسب کرده اند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.