Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر مصرف محلول قندی رقیق قبل از فعالیت هوازی بیشینه روی فعالیت آنزیم های سرمی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (8 صفحه - از 41 تا 48)

کلیدواژه ها :

فعالیت آنزیمی سرمی ،فعالیت بدنی هوازی و محلول قندی رقیق ‹سوکروز›

کلید واژه های ماشینی : مصرف محلول قندی رقیق، تأثیر مصرف محلول قندی، فعالیت آنزیم‌های، فعالیت هوازی بیشینه، مصرف محلول رقیق سوکروز، فعالیت آنزیم‌های سرمی، دامنهء تغییرات فعالیت آنزیمی سرمی، آنزیم‌های لاکتات دهیدروژناز و آلدولاز، افزایش فعالیت آنزیمی سرم، میزان فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز

برخی از آسیب های بافتی بر اثر اجرای فعالیت های بدنی را می توان با استفاده از آنزیم های سرم،مورد ارزیابی قرار داد.هدف تحقیق حاضر،بررسی تاثیر مصرف محلول قندی رقیق قبل ازاجرای فعالیت هوازی بیشینه برروی تغییرات نامطلوب لاکتاتدهیدروژناز وآلدولازاستبه همین منظور دوگروه ده نفری ‹با میانگین سنی 07/2? 1/22 و2? 3/21 سال وتوده ی بدون چربی 57/5? 41/65 و03/50? 93/60 کیلوگرم› داوطلب مرد برای شرکت دراین تحقیق انتخاب شدند. نمونه های خون سیاهرگی یک ساعت قبل از شروع مسابقه ‹دو 3000 متر› ازدست راست گرفته شد.سپس 500 سی سی محلول 5/2 درصد سوکروز به آزمودنی های گروه آزمایش و500 سی سی شبه دارو به آزمودنی های کنترل داده شد. خون گیری نهایی درست بلافاصله پس ازقطع فعالیت ورزشی انجام شد.بر اساس نتایج به دست آمده،می توان گفت که مصرف محلول رقیق سوکروز قبل از مسابقه می تواند از افزایش بیش از حد فعالیت آنزیم های سرمی جلوگیری کند.

خلاصه ماشینی:

"حرکت شمارهء 10-ص ص:48-41 تاریخ دریافت:24/7/80 تاریخ تصویب:20/8/80تأثیر مصرف محلول قندی رقیق قبل از فعالیت هوازی بیشینه روی‌ فعالیت آنزیم‌های سرمی افشار جعفری‌1-دکتر عباسعلی صاحبقدم لطفی-دکتر خسرو ابراهیم دانشجوی دکتری دانشگاه تهران-دانشیار دانشگاه تربیت مدرس- دانشیار دانشگاه شهید بهشتیچکیده برخی از آسیب‌های بافتی بر اثر اجرای فعالیت‌های بدنی را می‌توان با استفاده از تغییرات‌ آنزیم‌های سرم،مورد ارزیابی قرار داد. از آنجا که در مسابقات ورزشی دیده می‌شود ورزشکاران به قصد پیشگیری از افت قند خون و خستگی زودرس،قبل از مسابقه از محلول‌های قندی رقیق(حدود یک ساعت قبل،با حجمی‌ برابر یا کمتر از 500 سی‌سی و رقت 5/2 میلی‌گرم در صد میلی‌لیتر)استفاده می‌کنند و باتوجه به اینکه‌ ،آنزیم‌های لاکتات دهیدروژناز و آلدولاز از جمله شاخص‌های معتبر در ارزیابی آسیب‌های بافتی هستند، ازاین‌رو برآن‌شدیم تا تأثیر مصرف محلول قندی رقیق 5/2 درصد سوکروز قبل از مسابقه 3000 متر را روی فعالیت آنزیم‌های سرمی LDH و ALD بررسی کنیم."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.