Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر مصرف محلول قندی رقیق قبل از فعالیت هوازی بیشینه روی فعالیت آنزیم های سرمی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

زمستان 1380 - شماره 10 علمی-پژوهشی (8 صفحه - از 41 تا 48)

کلیدواژه ها : فعالیت آنزیمی سرمی ،فعالیت بدنی هوازی و محلول قندی رقیق ‹سوکروز›

کلید واژه های ماشینی : مصرف محلول قندی رقیق ،تأثیر مصرف محلول قندی ،محلول قندی رقیق ،محلول قندی ،فعالیت آنزیم‌های ،فعالیت هوازی ،آنزیم‌های لاکتات دهیدروژناز ،فعالیت آنزیم‌های سرمی ،لاکتات دهیدروژناز ،آنزیم‌های سرمی ،مصرف محلول ،افزایش فعالیت آنزیمی سرم ،تغییرات فعالیت آنزیمی سرم ،سوکروز ،رقیق ،لاکتات دهیدروژناز و آلدولاز ،قندی ،هوازی ،فعالیت‌های ورزشی ،دهیدروژناز ،اجرای فعالیت هوازی ،فعالیت‌های بدنی ،آلدولاز ،درصد سوکروز ،سی‌سی محلول ،افزایش بیش‌ازحد فعالیت آنزیم‌های ،LDH ،رقیق سوکروز ،بدنی ،سی‌سی

برخی از آسیب های بافتی بر اثر اجرای فعالیت های بدنی را می توان با استفاده از آنزیم های سرم،مورد ارزیابی قرار داد.هدف تحقیق حاضر،بررسی تاثیر مصرف محلول قندی رقیق قبل ازاجرای فعالیت هوازی بیشینه برروی تغییرات نامطلوب لاکتاتدهیدروژناز وآلدولازاستبه همین منظور دوگروه ده نفری ‹با میانگین سنی 07/2? 1/22 و2? 3/21 سال وتوده ی بدون چربی 57/5? 41/65 و03/50? 93/60 کیلوگرم› داوطلب مرد برای شرکت دراین تحقیق انتخاب شدند. نمونه های خون سیاهرگی یک ساعت قبل از شروع مسابقه ‹دو 3000 متر› ازدست راست گرفته شد.سپس 500 سی سی محلول 5/2 درصد سوکروز به آزمودنی های گروه آزمایش و500 سی سی شبه دارو به آزمودنی های کنترل داده شد. خون گیری نهایی درست بلافاصله پس ازقطع فعالیت ورزشی انجام شد.بر اساس نتایج به دست آمده،می توان گفت که مصرف محلول رقیق سوکروز قبل از مسابقه می تواند از افزایش بیش از حد فعالیت آنزیم های سرمی جلوگیری کند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.