Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه تأثیر یک فعالیت ورزشی بیشینه و یک فعالیت ورزشی زیر بیشینه بر پاسخ عوامل هماتوژیکال نوجوان ورزشکار و غیر ورزشکار

نویسنده: ؛

زمستان 1380 - شماره 10 علمی-پژوهشی (12 صفحه - از 125 تا 136)

کلیدواژه ها : هماتوکریت‹HCT› ،هموگلوبین‹HGB› ،متوسط هموگلوبین گلبولی ‹ MCH› ،حجم متوسط گلبول قرمز‹MCV› ،متوسط حجم پلاکت های خون‹MPV› ،پلاکت خون‹PLT› ،تعداد گلبول قرمز‹RBC› ،دامنه ی توزیع گلبول قرمز‹RDW› ،تعداد گلبول سفید‹WBC› ،فعالیت ورزشی بیشینه ،فعالیت ورزشی زیربیشینه ،ورزشکار ،غیرورزشکارودانش آموز

کلید واژه های ماشینی : پاسخ عوامل هماتوژیکال نوجوانان ورزشکار ،فعالیت ورزشی زیر بیشینه ،فعالیت ورزشی ،عوامل هماتوژیکال ،پاسخ عوامل هماتوژیکال ،فعالیت ورزشی بیشینه ،زیر بیشینه بر پاسخ ،گلبول‌های قرمز ،زیر بیشینه ،غیرورزشکار ،تعداد گلبول‌های قرمز ،غلظت هموگلوبین ،گروه ورزشکار و غیرورزشکار ،آزمون بروس ،هماتوکریت ،نوجوانان ورزشکار ،عوامل هماتوژیکال ورزشکاران ،حجم پلاسما ،آزمون ورزشی ،بروس ،فعالیت‌های بدنی ،تمرینات بدنی ،آزمون ورزشی بروس ،خونی ،عوامل خونی ،گروه ورزشکار ،افزایش گلبول‌های قرمز ،کاهش غلظت هموگلوبین ،افزایش حجم پلاسما ،بدنی

هدف این تغییر مقایسه ی تأثیریک فعالیت ورزشی بیشینه ویک فعالیت ورزشی زیربیشینه برپاسخ عوامل هماتوژیکال نوجوانان ورزشکار وغیرورزشکاربوده است.بدین منظورتعداد90 نفر از دانش آموزان ورزشکار وغیر ورزشکار ‹46 نفر ورزشکارو44 نفرغیر ورزشکار›شهر تهران با دامنه ی سنی 15 تا17 سال به روش کاملا تصادفی انتخاب وتحت آزمون ورزشی «بروس»به فعالیت پرداختند. بدین ترتیب که در فعالیت بیشینه ،تحت همان آزمون تا حد درماندگی ودرفعالیت زیربیشینه ،تحت آزمون بروس اصلاح شده به فعالیت واداشته شدند. نمونه های خونی درست پیش وبلافاصله پس از فعالیت های ورزشی گرفته شد.تجزیه وتحلیل نتایج حاکی است: 1- پاسخMCV,MCHC,HCT ورزشکاران وغیرورزشکاران به ورزش بیشینه ،تفاوت معنی داری داشته ،درحالی که درخصوص متغیرهای WBC,RDW,RBC,PLT,MPV,HGB اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. 2- براثر فعالیت ورزشی زیربیشینه هیچ گونه اختلاف آماری معنی داردرخصوص عوامل هماتوژیکالبین دوگروه ورزشکار وغیرورزشکار مشاهده نشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.