Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی و بی هوازی بر برخی عوامل خطرساز قلبی- عروقی دانشجویان مرد دانشگاه شهید چمران اهواز

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1381 - شماره 11 علمی-پژوهشی (18 صفحه - از 5 تا 22)

کلیدواژه ها : تمرینات هوازی ،تمرینات بی هوازی ،لیپوپروتئین های خون ،عوامل خطر ساز قلبی -عروقی ،فشارخون

کلید واژه های ماشینی : تمرینات هوازی ،تمرینات هوازی و بی‌هوازی ،هوازی ،هفته تمرینات هوازی ،عوامل خطرساز قلبی ،عوامل خطرساز ،فشار خون سیستولی ،فشار خون دیاستولی ،کلسترول تام ،عروقی ،هفته تمرینات ،درصد چربی ،تأثیر هشت هفته ،فشار خون ،بی‌هوازی ،HDL ،درصد چربی زیرپوستی ،قلبی ،هشت ،مورد تأثیر تمرینات بی‌هوازی ،بررسی تأثیر هشت ،کاهش فشار خون سیستولی ،مقدار کلسترول تام دانشجویان ،کاهش مقدار کلسترول تام ،عروقی دانشجویان ،تأثیر تمرینات هوازی ،مورد تأثیر تمرینات هوازی ،خون سیستولی ،تأثیر تمرینات بی‌هوازی ،خون سیستولی و دیاستولی

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی وبی هوازی بر برخی عوامل خطرساز قلبی –عروقی دانشجویان مرد دانشگاه شهید چمران اهوازبود. آزمودنی های تحقیق را 36 دانشجوی داوطلب 20 تا30 ساله از دانشکده های مختلف دانشگاه تشکیل می دادند که بطور تصادفی در سه گروه کنترل ،هوازی وبی هوازی قرار گرفتند. همه ی آزمودنی ها قبل از شروع تمرینات برای ارزیابی عوامل زیر موزد بررسی قرار گرفتند :کلسترول تام ‹C-T›،تری گلیسرید‹TG›،لیپوپروتئین پرچگال‹HDL-C›، لیپوپروتئین کم چگال‹LDL-C›، لیپوپروتئین بسیارکم چگال‹VLDL-C›،عامل خطر‹ › درصد چربی زیرپوستی‹Fat%›، اخص توده ی بدنی‹BMI›،فشارخون سیستولی‹ › وفشارخون دیاستولی‹ ›، سپس گروه های هوازی وبی هوازی به مدت هشت هفته تحت برنامه ی تمرینات هوازی وبی هوازی قرار گرفتند.پس از هشت هفته مجدداآزمودنی های هر سه گروه از نظر عوامل ذکر شده آزمایش شدندسپس یافته های به دست آمده از آزمایش های قبل وبعد از تمرینات مورد تجزیه وتحلیل آماری درسطح5/0 = ? قرار گرفته است .به طور کلی نتایج نشان می دهدکه براثرهشت هفته تمرینات،چه از نوع هوازی وچه از نوع بی هوازی،در برخی عوامل خطرساز قلبی –عروقی تغییرات مطلوبی حاصل می شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.