Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر دو روش تناوبی و تداومی بر استقامت موضعی عضلات، چربی زیرپوستی و محیط شکم دختران غیر ورزشکار

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 45 تا 60)

کلیدواژه ها :

استقامت موضعی ،چربی زیرپوستی شکم ،محیط شکم ،تمرینات تداومی ،تمرینات تناوبی ،تمرینات موضعی ،دختران غیرورزشکار

کلید واژه های ماشینی : استقامت عضلات شکم، تمرینات، سبب افزایش استقامت عضلات شکم، تمرینات تناوبی و تداومی، استقامت موضعی عضلات، محیط شکم، کاهش چربی موضعی شکم، تداومی، استقامت عضلات شکم و محیط، روش تمرین تناوبی و تداومی

هدف پژوهش حاضر مقایسه تاثیر دو روش تمرین تناوبی و تداومی موضعی بر استقامت عضلات شکم و محیط و چربی زیر پوستی شکم در دختران غیر ورزشکار است بدین منظور 36 دختر ورزشکار با دامنه سنی 18 تا 22 سال در دو گروه تمرینات تناوبی و تداومی به مدت دو ماه و هفته ای 2 جلسه شرکت داده شدند اندازه گیری ها جهت پیش آزمون و پس آزمون شامل محیط چربی زیرپوستی و استقامت عضلات شکم آزمودنی ها بود به منظور تجزیه و تحلیل های آماری از آزمون های T وابسته و غیر وابسته ونرم افزار SPSS Win95 استفاده شد تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که تمرینات تناوبی و تداومی سبب افزایش استقامت عضلات شکم شده اما تمرینات تداومی تاثیر بیشتر ی داشت تمرینات تناوبی و تداومی نتوانستند سبب کاهش محیط شکم گردند اما موجب کاهش چربی موضعی شکم شدند در این مورد تمرینات تناوبی تاثیر بیشتری داشت

خلاصه ماشینی:

"جدول 3-نتایج آماری تمرین تناوبی بر محیط شکم (به تصویر صفحه مراجعه شود) 05/0- a (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 3-مقایسهء پیش‌آزمون و پس‌آزمون در تمرینات تناوبی محیط شکم CIR3 -پس‌آزمون CIR1 -پیش‌آزمون جدول 4 و نمودار 4 نشان می‌دهد که تمرینات تداومی بر محیط شکم بی‌تأثیر است و با 95 درصد اطمینان می‌توان گفت تفاوت معنی‌داری بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون وجود ندارد. جدول 4-نتایج آماری تأثیر تمرینات تداومی بر محیط شکم (به تصویر صفحه مراجعه شود) 05/0- a (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 4-نمودار ستونی تأثیر تمرینات تداومی بر محیط شکم CIR3 -پس‌آزمون CIR1 -پیش‌آزمون جدول 5 و نمودار 5 بیانگر آن است که با اطمینان 95 درصد می‌توان گفت بین چربی‌ زیر پوستی پیش‌آزمون و پس‌آزمون تفاوت معنی‌داری وجود دارد و تمرینات تناوبی سبب کاهش‌ چربی زیرپوستی شکم گردیده است. جدول 5-نتایج آماری تمرینات تناوبی و چربی زیر پوستی شکم (به تصویر صفحه مراجعه شود) 05/0- a (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 5-نمودار تأثیر تمرینات تناوبی بر چربی زیر پوستی شکم SKINFO1 -پیش‌آزمون SKINFO3 -پس‌آزمون نتایج جدول 6 و نمودار 6 نشان می‌دهد که تمرین تداومی سبب کاهش چربی زیر پوستی‌ شکم شده و تفاوت معنی‌داری میان پیش‌آزمون و پس‌آزمون وجود دارد. جدول 6-نتایج آماری تمرینات تداومی و چربی زیر پوستی شکم (به تصویر صفحه مراجعه شود) 05/0- a (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 6-نمودار تأثیر تمرینات تداومی موضعی بر چربی زیر پوستی شکم SKINFO1 -پیش‌آزمون SKINFO3 -پس‌آزمون جدول 7 و نمودار 7 بیانگر آن است که با اطمینان 95 درصد می‌توان گفت تفاوت معنی‌داری‌ بین دو گروه وجود دارد،به این معنی که گروه تداومی از استقامت عضلانی بهتری برخوردارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.