Skip to main content
فهرست مقالات

جایگاه ورزش در اوقات فراغت زنان ایرانی

نویسنده: ؛

تابستان 1381 - شماره 12 علمی-پژوهشی (18 صفحه - از 87 تا 104)

کلیدواژه ها : فراغت ،زنان ،ورزش ،ایران

کلید واژه های ماشینی : گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه ،اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه تهران ،فراغت با تعداد فرزندان ،مقدار ورزش هفتگی ارتباط ،اوقات فراغت و مقدار ورزش ،دانشکدهء علوم اجتماعی دانشگاه ،پرداختن به ورزش ،میزان اوقات فراغت ،مقدار پرداختن به ورزش ،پایان‌نامهء کارشناسی‌ارشد رشتهء تربیت‌بدنی دانشگاه ،مقدار ورزش هفتگی ،اوقات فراغت دانش‌آموزان ،محل گذران اوقات فراغت ،میزان پرداختن به ورزش ،رضایت‌مندی از گذران اوقات ،اوقات فراغت دانشجویان ،دانشکدهء علوم اجتماعی ،اوقات فراغت ،گذران اوقات فراغت ،بررسی نحوهء گذران اوقات فراغت ،نحوهء گذران اوقات فراغت ،نحوهء گذران اوقات فراغت دانش‌آموزان ،گذران اوقات فراغت دانش‌آموزان دختر ،نحوهء گذران اوقات فراغت دانشجویان ،گذران اوقات فراغت دانش‌آموزان ،گذران اوقات فراغت دانشجویان ،پایان‌نامهء کارشناسی‌ارشد دانشکدهء علوم ،اوقات فراغت زنان ،گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر ،کارشناسی‌ارشد دانشکدهء علوم اجتماعی

هدف پژوهش حاضر توصیف میزان زمان و محل گذران اوقات فراغت و انواع فعالیت های فراغتی مورد علاقه و فعالیت های روزانه هفتگی و سالیانهح ارتباط بین رضایت مندی از گذران اوقات فراغت با تعداد فرزندان سطح تحصیلات میزان پرداختن به فعالیت های بدنی در اوقات فراغت در بین زنان ایرانی بوده است جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه زنان 20 تا 65 ساله شهر ی است که 08% آنها به عنوان نمونه به شکل تصادفی انتخاب و پرسشنامه تهیه شده (R=80) بین آنان توزیع و جمع آوری شد سطح تحصیلی 70 در صد افراد مورد آ زمون دیپلم یا زیر دیپلم و میانگین تعداد فرنزدان آنان 3 بوده است میزان اوقات فراغت روزانه آنان 3/8 ساعت می باشد و تماشای تلویزیون با میانگین 132 دقیقه بالاترین فعالتی فراغتی آنان را تشکیل می دهد یک چهارم آنان از نحوه گذران اوقات فراغت خود راضی هستند 43/5 در صد آنان با انگیزه کسب نشاظط و احساس لذت ورزش می کنند بین میزان اوقات فراغت و مقدار ورزش هفتگی ارتباط معنی داری مشاهده شد تعداد فرزندان و سطح تحصیلات و مقدار پرداختن به ورزش پیشگوی معنی داری برای رضایت از گذراندن اوقات فراغت بوده است .

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.