Skip to main content
فهرست مقالات

اثر تمرینات کشتی در پیش از فصل و فصل مسابقه روی ایمنی سلولی و کورتیزول سرم کشتی گیران جوان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (29 صفحه - از 105 تا 133)

کلیدواژه ها :

ایمنی سلولی ،لکوسیت ،فعالیت بدنی ،کورتیزول

کلید واژه های ماشینی : لنفوسیت‌ها، مسابقه، تمرینات، فصل مسابقه، غلظت کورتیزول سرم، کورتیزول سرم کشتی‌گیران جوان، فصل پیش‌از مسابقه، ایمنی سلولی و کورتیزول، غلظت کورتیزول سرم کشتی‌گیران جوان، ورزش

هدف پژوهش حاضر برسی و مقایسه اثر تمرینات کشتی در شدت های HRR 90% - 95% و 85% - 80% HRR در پیش و صفصل مسابقه روی سلو های T CD4 , T CD 8 نسبت CD4/CD8 و فراوانی گلبول های سفید و درصد های لنفوسیت نوتروفیل مونوسیت ائوزینوفیل و غلظت کورتیزول سرم کشتی گیران جوان بوده است بدین منظور 37 کشتی گیر جوان سبک آزاد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند گروه آزمون در فصل پیش از مسابقه (12 هفته) و فصل مسابقه (4 هفته) تمرینات معینی را انجام می دادند و گروه شاهد در برنامه تمرینات مورد نظر شرکت نمی جستند از هر دو گروه در وضعیت استراحت پایان فصل های پیش از مسابقه مسابقه و پایان دو هفته دوره بازیافت خونگیری از ورید بازویی به عمل آمد و شاخص های یاد شده در خون آنها مورد برسی قرار گرفت در وضعیت استراحت دو گوره از نظر شاخص های منتخب ایمنی سلولی و غلظت کورتیزول سرم یکسان بودند اما در فصل پیش از مسابقه و فصل مسابه و دوره بازیافت در گروه آزمون تغییرات معنی داری (p>%5) در برخی از شاخص های ایمنی سلولی و غلظت کورتیزول سرم مشاهده گردید نتایج این پژوهش طولانی مدت نشان می دهد که شاخص های ایمنی سلولی و کورتیزول سرم کشتی گیران جوان تحت تاثیر شدت تمرینات قرار می گیرد و دستگاه ایمنی با تضعیف و مهار روبرو می شود.

خلاصه ماشینی:

"بدین لحاظ،تأثیر تمرینات کشتی با الگوی خاص و در شدت‌های HRR 95%-80%در فصل پیش از مسابقه و مسابقه،و تعقیب تغییرات احتمالی در دورهء بازیافت 2 هفته‌ای روی‌ ایمنی سلولی و غلظت کورتیزول سرم کشتی‌گیران جوان هدف پژوهش حاضر بوده است. نتایج تحقیق در این مطالعهء دنباله‌دار،اثر تمرینات کشتی در پیش و فصل مسابقه روی شاخص‌های‌ منتخب ایمنی سلولی و کورتیزول سرم بررسی گردید و نتایج ذیل به دست آمد: 1-مقایسهء میانگین متغیرهای فیزیولوژیک-ترکیب بدن از نظر همسانی در کشتی‌گیران‌ جوان گروه آزمون و شاهد با توجه به ویژگی‌های بدنی کشتی‌گیران جوان(جدول 1)،همسان بودن دو گروه از نظر متغیرهای تحت کنترل در مرحلهء استراحت تجزیه و تحلیل گردید و با توجه به داده‌های جدول‌ 1،دو گروه تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشتند. 3-مقایسهء میانگین شاخص‌های ایمنی سلولی و غلظت کورتیزول سرم در کشتی‌گیران جوان‌ گروه آزمون و شاهد داده‌های جدول 3 نشان می‌دهد که براساس تجزیه و تحلیل پراش به وسیلهء رتبه‌ها و مقایسهء میانگین و اختلاف میانگین دو گروه در سطح(05/0> P )،پاسخ متغیرهای مورد بررسی به‌ تمرینات شدید به قرار ذیل بوده است. جدول 1-مقایسهء میانگین گروه‌های آزمون و شاهد از نظر همسانی میانگین متغیرهای فیزیولوژیک-ترکیب بدن در وضعیت استراحت (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 2-مقایسهء گروه‌های آزمون و شاهد از نظر همسانی میانگین شاخص‌های منتخب ایمنی سلولی و کورتیزول سرم در وضعیت استراحت (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 3-مقایسهء میانگین شاخص‌های ایمنی سلولی و کورتیزول سرم کشتی‌گیران جوان گروه آزمون و شاهد (به تصویر صفحه مراجعه شود) ب-درصد لنفوسیت‌های CD+8 T این متغیر افزایش معنی‌داری را در فصل پیش از مسابقه(025/0> P )،فصل مسابقه‌ (001/0> P )و دورهء بازیافت(025/0> P )در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد نشان داد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.