Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تفاوت رعایت موازین اخلاقی بین بانوان ورزشکار و غیر ورزشکار

نویسنده: ؛

پاییز 1381 - شماره 13 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 5 تا 20)

کلیدواژه ها : موازین اخلاقی ،بانوان ورزشکار ،بانوان غیرورزشکار

کلید واژه های ماشینی : بانوان ورزشکار و غیر ورزشکار ،ورزشکار و غیر ورزشکار ،غیر ورزشکار ،رعایت موازین اخلاقی ،موازین اخلاقی ،بانوان ورزشکار و غیر ،بانوان ورزشکار ،گروه ورزشکاران و غیر ورزشکاران ،غیر ورزشکار تفاوت معنی‌داری ،ورزشکاران نسبت به ورزشکاران ،رعایت موازین ،احترام به قوانین ،ورزشکار و غیر ،موازین اخلاقی در ورزش ،فعالیت‌های ورزشی ،بانوان غیر ورزشکار ،نسبت به ورزشکاران ،متغیرهای تنبیه و اطاعت ،غیر ورزشکاران نسبت ،قوانین و نظم ،رعایت اصول جهانی ،نتایج حاصل در متغیر ،تنبیه و اطاعت ،احترام به قراردادهای اجتماعی ،تفاوت معنی‌داری ،حاصل در متغیر رعایت ،معنی‌داری ،رفتارهای غیر اخلاقی ،ورزشکاران نسبت ،رعایت قوانین و نظم

رعایت موازین اخلاقی در محیط های ورزشی و مسابقات توسط ورزشکاران - از جمله خاستگان جهانی و ملی دارد و مورد پسند کلیه دست اندرکاران و تماشاچیان می باشد . هدف کلی پژوهش حاضر - بررسی تفائت رعایت موازین اخلاقی در بین بانوان ورزشکار و غیرورزشکار و اهداف ویژه تحقیق بررسی میزان تفاوت این دو گروه در متغیر های تنبیه و اطاعت - ابزار گونه نسبی بودن توافق بین اشخاص - احترام به قرار دادهای اجنماعی - احترام به قوانین و نظم و رعایت اصول جهانی بوده است . تعداد 60 نفر از بانوان ورزشکار 30تا19 ساله عضو تیم های ورزشی دانشگاها که حداقل 5 سال سابقه فعالیت های ورزشی در دانشگاه ها و آموزشگاه ها داشتند و نیز 60 نفر از بانوان دانشجوی 30 تا19 ساله غیر ورزشکار که هیچ گونه فعالیت ورزشی مستمر نداشتند - به عنوان نمونه انتخاب شدند . روش تحقیق توصیفی و مقایسه ای و ابزار تحقیق - پرسشنامه محقق ساخته که با روش آلفاکرونباخ با ضریب 0/66 پایانی آن مورد تائیدد قرار گرفت - بوده است که بر اساس محورهای اخلاقی کلبرگ ساخته شد . در نتیجه - محقق بین گروه های ورزشکار و غیر ورزشکار از نظر رعایت اخلاقی به طور کلی و نیز متغیرهای تنبیه و اطاعت - ابزارگونه نسبی بودن - احترام به قوانین و نظم احترام به قرار دادهای اجتماعی تفاوت معنی داری مشاهده نکرد - ولی در متغیر اخلاق براساس اصول جهانی بین دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری مشاهده کرد که غیرورزشکاران نسبت به ورزشکاران در این متغیر برتر نشان دادند .

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.