Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و بی هوازی بر میزان تغییرات هورمون استروژن lh و درصد چربی دانشجویان دختر غیرورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (10 صفحه - از 21 تا 30)

کلیدواژه ها :

تمرینات هوازی ،تمرینات بی هوازی ،هورمون استروژن ،هورمون LH ،درصد چربی

کلید واژه های ماشینی : درصد چربی دانشجویان دختر غیر، ورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز، هفته تمرین هوازی و بی‌هوازی، میزان تغییرات هورمون استروژن، چربی دانشجویان دختر غیر ورزشکار، هورمون استروژن و درصد چربی، دانشجویان دختر غیر ورزشکار دانشگاه، استروژن و درصد چربی دانشجویان، درصد چربی دانشجویان دختر غیرورزشکار، غیر ورزشکار دانشگاه شهید چمران

هدف از انجام تحقیق حاضر - مطالعه تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی و بی هوازی بر میزان تغییرات هورمون استروژن - LH و درصد چربی دانشجویان دختر غیر ورزشکاران دانشگاه شهید چمران اهواز است . به همین منظور 30 نفر از دانشجویان دختر غیرورزشکار از دانشکده های مختلف با دامنه سنی 25-18 سال انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه هوازی - بی هوازی - کنترل تقسیم شدند . تاثیر تمرینات هوازی و بی هوازی بر روی تعدادی از متغیرها مثل هورمون های استروژن - LH و در صد چربی محاسبه شد . بعد از 8 هفته تمرینات هوازی با شدت 65 تا 75 درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه و تمرینات بی هوازی با شدت 80 تا 90 درصد ضربان قلب بیشینه مجددا متغیرها اندازه گیری شدند . نتایج تحقیق افزایش معنی دار استروژن ( 0/001 < P ) را هم پس از تمرینات هوازی و هم پس از تمرینات بی هوازی نشان داد که این افزایش در گروه هوازی بیشتر بود . تفاوت معنی داری بین هورمون LH گروه های مختلف مجود نداشت . (0/278

خلاصه ماشینی:

"جدول 1-نتایج تحلیل واریانس متعادل دو طرفه برای آزمون فرض (به تصویر صفحه مراجعه شود) همان‌طور که نمودار 2 نشان می‌دهد،هرچند مقدار هورمون LH پس از تمرینات در هر دو گروه هوازی و بی‌هوازی افزایش یافته،ولی این افزایش با توجه به جدول‌ P-Value-0/278 )،از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی‌دار نیست. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 2-مقایسهء میزان LH بین گروه‌ها بعد از تمرین همچنین نتایج تحقیق نشان داد که پس از هشت هفته،تمرین درصد چربی گروه کنترل به‌طور غیر معنی‌داری افزایش یافت و در گروه تمرینات هوازی نسبت به گروه بی‌هوازی درصد چربی‌ کاهش بیشتری نشان داد،ولی آن کاهش هم در سطح 5 درصد معنی‌دار نبود. جدول 2-تحلیل واریانس دو طرفه برای مقایسهء مقدار هورمون LH (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 3-مقایسهء در صد چربی بین گروه‌ها بعد از تمرین بحث و نتیجه گیری یافته‌های تحقیق نشان داد که هشت هفته تمرین هوازی موجب افزایش استروژن در آزمودنی‌ها شد که با یافته‌های تحقیقات انجام شدهء قبلی همخوانی دارد(7،9،10،15و14)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.