Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و بی هوازی بر میزان تغییرات هورمون استروژن lh و درصد چربی دانشجویان دختر غیرورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز

نویسنده: ؛ ؛

پاییز 1381 - شماره 13 علمی-پژوهشی (10 صفحه - از 21 تا 30)

کلیدواژه ها : تمرینات هوازی ،تمرینات بی هوازی ،هورمون استروژن ،هورمون LH ،درصد چربی

کلید واژه های ماشینی : دانشجویان دختر غیر ورزشکار دانشگاه ،دختر غیر ورزشکار دانشگاه شهید ،هوازی ،هفته تمرینات هوازی ،تمرینات هوازی و بی‌هوازی ،هورمون استروژن ،ضربان قلب بیشینه ،درصد چربی ،دانشجویان دختر غیر ورزشکار ،درصد ضربان قلب بیشینه ،دختر غیر ورزشکار ،LH ،ضربان قلب ،دانشجویان دختر غیر ،هفته تمرین ،افزایش در گروه هوازی ،بی‌هوازی ،غیر ورزشکار ،هورمون LH ،تمرینات بی‌هوازی نشان ،دانشجویان دختر ،تمرینات بی‌هوازی ،مقدار هورمون LH ،ورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز ،درصد چربی دانشجویان دختر غیر ،چربی دانشجویان دختر غیر ورزشکار ،میزان تغییرات هورمون استروژن ،تمرینات هوازی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،غیر ورزشکار دانشگاه شهید چمران

هدف از انجام تحقیق حاضر - مطالعه تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی و بی هوازی بر میزان تغییرات هورمون استروژن - LH و درصد چربی دانشجویان دختر غیر ورزشکاران دانشگاه شهید چمران اهواز است . به همین منظور 30 نفر از دانشجویان دختر غیرورزشکار از دانشکده های مختلف با دامنه سنی 25-18 سال انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه هوازی - بی هوازی - کنترل تقسیم شدند . تاثیر تمرینات هوازی و بی هوازی بر روی تعدادی از متغیرها مثل هورمون های استروژن - LH و در صد چربی محاسبه شد . بعد از 8 هفته تمرینات هوازی با شدت 65 تا 75 درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه و تمرینات بی هوازی با شدت 80 تا 90 درصد ضربان قلب بیشینه مجددا متغیرها اندازه گیری شدند . نتایج تحقیق افزایش معنی دار استروژن ( 0/001 < P ) را هم پس از تمرینات هوازی و هم پس از تمرینات بی هوازی نشان داد که این افزایش در گروه هوازی بیشتر بود . تفاوت معنی داری بین هورمون LH گروه های مختلف مجود نداشت . (0/278

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.