Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه سبک های رهبری و خلاقیت با میزان اثربخشی مدیران تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

پاییز 1381 - شماره 13 علمی-پژوهشی (19 صفحه - از 123 تا 141)

کلیدواژه ها : سبک های رهبری ،خلاقیت ،اثربخشی ،مدیران ورزشی

کلید واژه های ماشینی : میزان اثربخشی مدیران تربیت‌بدنی ،خلاقیت با میزان اثربخشی ،سبک‌های رهبری ،خلاق ،اثربخشی مدیران تربیت‌بدنی ،اثربخشی مدیران ،میزان اثربخشی ،میزان اثربخشی مدیران ،انتخابی مدیر با موقعیت ،میزان اثربخشی مدیران ورزشی ،مدیران جامعهء تحت بررسی ،سبک‌های رهبری انتخابی مدیران ،مدیران ورزشی دانشگاه‌ها ،سبک‌های رهبری انتخابی ،مدیران تربیت‌بدنی ،انتخابی ،مدیران ورزشی ،رهبری و خلاقیت ،خلاقیت مدیران ،تعیین سبک‌های رهبری انتخابی ،میزان خلاقیت مدیران جامعهء ،میزان خلاقیت مدیران ورزشی ،خلاقیت مدیران ورزشی ،تعیین سبک رهبری ،اثربخشی مدیران ورزشی ،رابطهء سبک‌های رهبری ،انتخابی مدیران ،سبک‌های رهبری و خلاقیت ،انتخابی و خلاقیت مدیران ،رهبری انتخابی

توجه به چگونگی اتخاذ سبک های رهبری از سوی مدیران در برخورد با موقعیت های متفاوت سازمانی به منظور حصول اثر بخشی یکی از مهمترین مباحث اساسی علوم رفتاری در حوزه رهبری است به گونه ای که سبک انتخابی مدیر با موقعیت موجود سازگار باشد این امر در نیتجه شناسایی وتشخیص صحیح کلیه عوامل موجود در موقعیت ونیز شناسایی نیرو های مداخله گر که سازمان را در شرایطی تحت تاثیر قرار می دهد به همراه اندیشه های نو و خلاق مدیران تحقق پیدا خواهد کرد هدف این تحقیق تبیین رابطه سبک های رهبری و خلاقیت با میزان اثر بخشی مدیران ورزشی دانشگاه هاست روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است جامعه آماری شامل تمامی مدیران ورزشی دانشگاه هایی است که دارای رشته تربیت بدنی هستند در این تحقیق برای گرد آوری اطلاعات لازم از پرسشنامه LBAII هرسی و بلانچارد برای تعیین سبک رهبری و اثر بخشی مدیران و نیز پرسشنامه خلاقیت رندسیپ استفاده شد نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر بخشی مدیران با سبک های رهبری انتخابی و خلاقیت مدیران ارتباط دارد و نیز ارتباط معنی داری در تعامل بین متغیرهای تحقیق مشاهده شد

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.