Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه سبک های رهبری و خلاقیت با میزان اثربخشی مدیران تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (19 صفحه - از 123 تا 141)

کلیدواژه ها : خلاقیت ،اثربخشی ،سبک های رهبری ،مدیران ورزشی

کلید واژه های ماشینی : میزان اثربخشی مدیران تربیت‌بدنی ،مدیران ،اثربخشی مدیران تربیت‌بدنی و علوم ،مدیران تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ،خلاقیت ،سبک ،رابطهء سبک‌های رهبری مدیران ورزشی ،خلاقیت با میزان اثربخشی ،مدیران ورزشی ،سبک‌های رهبری ،میزان اثربخشی مدیران ورزشی ،تعیین سبک‌های رهبری انتخابی مدیران ،اثربخشی سبک رهبری انتخابی مدیر ،سازمانی ،علوم ورزشی دانشگاه‌های وابسته ،خلاقیت مدیران جامعهء تحت بررسی ،سبک رهبری و اثربخشی مدیران ،تحقیق ،پرسشنامه ،دانشگاه ،خلاقیت مدیران ،رابطهء خلاقیت مدیران ورزشی ،رهبری و خلاقیت ،مدیران ورزشی با میزان اثربخشی ،سبک‌های رهبری انتخابی ،خلاقیت مدیران ورزشی ،موقعیت ،مدیران جامعهء تحت بررسی ،میزان اثر‌بخشی مدیران ورزشی ،مدیریت

توجه به چگونگی اتخاذ سبک های رهبری از سوی مدیران در برخورد با موقعیت های متفاوت سازمانی به منظور حصول اثر بخشی یکی از مهمترین مباحث اساسی علوم رفتاری در حوزه رهبری است به گونه ای که سبک انتخابی مدیر با موقعیت موجود سازگار باشد این امر در نیتجه شناسایی وتشخیص صحیح کلیه عوامل موجود در موقعیت ونیز شناسایی نیرو های مداخله گر که سازمان را در شرایطی تحت تاثیر قرار می دهد به همراه اندیشه های نو و خلاق مدیران تحقق پیدا خواهد کرد هدف این تحقیق تبیین رابطه سبک های رهبری و خلاقیت با میزان اثر بخشی مدیران ورزشی دانشگاه هاست روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است جامعه آماری شامل تمامی مدیران ورزشی دانشگاه هایی است که دارای رشته تربیت بدنی هستند در این تحقیق برای گرد آوری اطلاعات لازم از پرسشنامه LBAII هرسی و بلانچارد برای تعیین سبک رهبری و اثر بخشی مدیران و نیز پرسشنامه خلاقیت رندسیپ استفاده شد نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر بخشی مدیران با سبک های رهبری انتخابی و خلاقیت مدیران ارتباط دارد و نیز ارتباط معنی داری در تعامل بین متغیرهای تحقیق مشاهده شد

خلاصه ماشینی:

"نتایج این بررسی‌ها مؤید آن است که شناخت الگوهای رفتاری و ارتباط آن با کارایی‌2و اثربخشی‌3،نقش مهمی در اثر بهینهء امور سازمانی دارد(13)،اما این نکته را نیز باید مدنظر داشت که اتخاذ سبک انتخابی رهبر به عنوان یکی از متغیرهای مهم تعیین‌کننده در رفتار سازمانی برای اینکه با موقعیت موجود سازگار باشد،به موازات نقش عوامل دیگر همچون جو سازمانی‌4،منابع قدرت‌5و سایر نیروهای مداخله‌گر که در شرایطی سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهند،به همراه اندیشه‌های نو و خلاقیت مدیران تحقق پیدا خواهد کرد(2). از یافته‌های تحقیق و گزارش پاسخ اصلی تحقیق می‌توان نتایج‌ ذیل را استنتاج کرد: 1-براساس نظریهء معروف رهبری مبتنی بر موقعیت هرسی و بلانچارد هر اندازه‌ انعطاف پذیری در انتخاب سبک بیشتر باشد،به تبع اثربخشی حاصله در سازمان نیز بیشتر خواهد بود(9)،حال آنکه براساس نتایج این تحقیق،نمرات انعطاف پذیری مدیران در سطح‌ بالایی قرار داشت،لیکن با نمرات اثربخشی سبک یا سبک‌های انتخابی همخوانی نداشت که‌ در واقع این یافته ضعفی را در انتخاب سبک مناسب از سوی مدیران جامعهء تحت بررسی‌ نشان می‌دهد و علت این امر می‌تواند عدم شناخت کافی مدیران از سطح آمادگی(توانایی‌1و تمایل‌2)کارکنان،و نیز به وقوع پیوستن تغییر شیوهء رهبری بدون توجه به دو عامل آمادگی‌ کارکنان و آمادگی سازمانی یا موارد مشابه باشد که در چنین مواقعی انعطاف پذیری حاصله‌ منجر به کاهش اثربخشی سازمانی می‌گردد(9 و 10)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.