Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل انگیزش شغلی معلمان مرد تربیت بدنی

نویسنده: ؛

زمستان 1381 - شماره 14 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 53 تا 68)

کلیدواژه ها : میزان تحصیلات ،انگیزش شغلی ،معلمان مرد تربیت بدنی ،سنوات خدمت

کلید واژه های ماشینی : انگیزش شغلی معلمان مرد ،انگیزش شغلی ،عوامل انگیزش شغلی معلمان ،معلمان مرد تربیت‌بدنی ،انگیزش شغلی معلمان ،عوامل انگیزش شغلی ،شغلی ،بررسی عوامل انگیزش ،تحصیلاتشان تفاوت معناداری وجود ،سنوات خدمتشان تفاوت معناداری ،شغلی معلمان ،میزان تحصیلاتشان تفاوت معناداری ،سابقهء خدمت با معلمانی ،متغیرهای انگیزش شغلی معلمان ،معلمان برحسب سنوات خدمتشان تفاوت ،سنوات خدمتشان تفاوت ،عوامل انگیزش ،تفاوت معناداری وجود ،بررسی متغیرهای انگیزش شغلی ،سال سابقهء خدمت ،تحصیلاتشان تفاوت معناداری ،محیط کار ،معلمان ورزش ،سابقهء خدمت ،سنوات خدمتشان ،تفاوت معنادار ،معلمان برحسب سنوات خدمتشان ،برحسب سنوات خدمتشان تفاوت ،تفاوت معناداری ،ویژگی‌های فردی

پژوهش حاضر در نظر دارد عوامل انگیزش شغلی معلمان مرد تربیت بدنی را بررسی کند این پژوهش از روش زمینه یابی استفاده کرده و به شکل میدانی اجرا شده است جامعه آماری شامل 465 نفر از معلمان مرد تربیت بدنی راه یافته به مرحله کشوری پانزدهمین دوره مسابقات علمی و فرهنگی و ورزشی بودند که در مجموع 175 نمونه به صورت تصادفی ساده از بین آنها انتخاب شدند روش گرد آوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته انگیزش شغلی بود که بر اساس چهار گروه متغیر عمده زیر تهیه شده بود 1- ویژگی های فردی 2- ویژگی های شغلی 3- ویژگی های محیط کار 4- ویژگی های محیط بیرونی به منظور بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه آن را در مطالعه ای مقدماتی مورد ارزیابی قرار داده و میزان اعتبار آن از طریق ضریب الفا کرونباخ 8451/0=a به دست آمد در این پژوهش از آزمون آنالیزواریانس LSD و HSD استفاده شده است نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین انگیزش شغلی معلمان مرد تربیت بدنی بر حسب مقطعی که در آن تدریس می کنند و همچنین بر حسب میزان تحصیلاتشان تفاوت معناداری وجود دارد ولی بین انگیزش شغلی آنها بر حسب سنوات خدمتشان تفاوت معنا داری وجود ندارد

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.