Skip to main content
فهرست مقالات

و آپوپروتئین های پلاسمایی در مردان میانسال ldl اثر تمرینات هوازی بر سایز

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

زمستان 1381 - شماره 14 علمی-پژوهشی (24 صفحه - از 69 تا 92)

کلیدواژه ها : عوامل خطرزای قلبی-عروقی ،سایز LDL ،تمرینات هوازی و آپو پروتئین

کلید واژه های ماشینی : تمرینات هوازی بر سایز ،تمرینات هوازی ،ضربان قلب ،ApoB ،عروقی ،ApoA ،بیماری‌های قلبی ،هوازی ،سایز LDL ،سایز ،فعالیت بدنی ،ضربان قلب ذخیرهء بیشینه ،مرحلهء پیش‌آزمون تا پس‌آزمون ،درصد ضربان قلب ذخیرهء ،ApoB به ApoA ،قلبی ،ابتلا به بیماری‌های قلبی ،گروه تجربی ،میزان ApoA ،میزان ApoB ،آزمودنی‌های گروه تجربی ،مرحلهء پیش‌آزمون و پس‌آزمون ،گروه در مرحلهء پیش‌آزمون ،آزمودنی‌های ،قلب ذخیرهء بیشینه ،پیش‌آزمون تا پس‌آزمون ،مرحلهء پیش‌آزمون ،بدنی ،هفته تمرین هوازی ،تأثیر تمرینات هوازی

پیشرفت های جوامع صنعتی موجب افزایش خطر ابتلا به بیمارهای قلبی – عروقی شده است تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات هوازی بر سایز لیپوپروتئین با چگالی پایین LDL آپوپروتئین A و B بعنوان مهمترین عوامل بر بیماری های قلبی – عروقی مردان بزرگسال انجام گرفت 23 نفر از کارکنان غیر فعال دانشگاه تربیت مدرس بعنوان آزمودنی انتخاب و به صورت تصادفی در یکی از دو گروه تجربی یا گواه قرار گرفتند آزمودنی های گروه تجربی به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه ودر هر گلسه حداقل به مدت سی دقیقه فعالیتی با 60 تا 70 در صد ضربان قلب ذخیره بیشینه انجام می دادند یافته های تحقیق حاضر نشان داد که اندازه LDL در گروه تجربی افزایش معنی داری داشت 001/0>P اما در گروه گواه بدون تغییر باقی ماند 861/0=P میزان ApoA-1 آزمودنی های دو گروه در طول هشت هفته تغییر معنی داری نشان نداد در میزان ApoB دو گروه نیز تغییر معنی داری مشاهده نشد می توان گفت تغییرات عوامل خطر زای قلبی – عروقی به ویژه سایز LDL خطر ابتلا به بیماری های قلبی – عروقی آزمودنی های گروه تجربی را کاهش می دهدد بر همین اساس برنامه های فعالیت بدنی با ویژگی تمرینات مورد استفاده در تحقیق حاضر می تواند با هدف پیشگیری از بروز بیماری قلبی – عروقی در بین افراد میانسال به کار گرفته شود

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.