Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین فعالیت های جسمانی و برخی عوامل خطرساز قلبی- عروقی مدیران مرد دانشگاه شهید چمران اهواز

نویسنده: ؛

بهار 1382 - شماره 15 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 27 تا 42)

کلیدواژه ها : فعالیت جسمانی ،لیپوپروتئین های خون ،کم تحرکی ،بیماری های قلبی - عروقی ،فشار خون ،مدیران

کلید واژه های ماشینی : مرد دانشگاه شهید چمران اهواز ،مدیران مرد دانشگاه شهید چمران ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،عوامل خطرساز قلبی ،عوامل خطرساز ،عروقی ،قند خون ،ضربان قلب استراحتی ،ضربان قلب ،عروقی مدیران مرد ،قلبی ،مقایسهء عوامل خطرساز قلبی ،جسمانی ،فعالیت‌های جسمانی ،قلبی عروقی ،غیرمدیران تفاوت معنی‌داری مشاهده ،RF ،HDL ،مدیران فعال ،بیماری‌های قلبی ،VLDL ،عروقی مدیران ،TG ،مدیران فعال و غیرفعال ،گروه مدیران و غیرمدیران ،غیرمدیران ،گروه مدیران فعال ،تفاوت معنی‌داری مشاهده ،گروه مدیران ،گروه غیرمدیران

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین فعالیت های جسمانی و برخی عوامل خطر ساز قلبی عروقی مدیران مرد دانشگاه شهید چمران اهواز بود آزمودنی های تحقیق عبارت بود از 89 مدیر و 68 غیر مدیر داوطلب با دامنه سنی 25 - 66 سال آزمودنی ها به دو گروه مدیران و غیر مدیران و مدیران به دو گروه فعال و غیر فعال تقسیم شدند برخی از عوامل خطر ساز قلبی عروقی مانند کلسترول تام (C-T) و لیپو پروتئین های خون (VLDL- CLDL - CHDL-C) تری گلیسرید (TG) عامل خطر ساز (RF( ضربان قلب (HR) فشار خون سیستوکلی و دیاستولی قند خون غیر ناشتا (G) در صد چربی (FAT) و شاخص توده بدن (BMI) اندازیه گیری شد برای مقایسه دو گروه مدیران و غیر مدیران و مدیران فعال و غیر فعال از آمار توصیفی و آزمون T مستقل در سطح 0/05 استفاده شد یافته های تقحیق نشان داد میزان مدیران به طو رمعنی داری بیشتر از گروه غیر مدیران بود و در بقیه موارد بین این دو گروه تفاوتی دیده نشد همچنین بین مقادیر گروه مدیران فعال و غیر فعال تفاوتع معنی داری مشاهده شد و در بقیه موارد تفاوتی ملاحظه نشد نتایج کلی این پژوهش پیشنهاد می کند که مدیران برای کاهش و جلوگیری از آثار عوامل خطر ساز بیماری های قلبی عروقی باید از فعالیت های جسمانی منظم استفاده کنند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.