Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ساختار سازمانی و تعهد سازمانی در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه کشور

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 43 تا 54)

کلیدواژه ها :

ساختار مکانیکی ،ساختار سازمانی1 ،ساختار ارگانیکی2 ،تعهد سازمانی3

کلید واژه های ماشینی : اعضای هیأت‌علمی دانشکده‌های تربیت‌بدنی دانشگاه، هیأت‌علمی دانشکده‌های تربیت‌بدنی دانشگاه شهید، دانشکده‌های تربیت‌بدنی دانشگاه‌های کشور، تعهد سازمانی در دانشکده‌های تربیت‌بدنی، اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌های تربیت‌بدنی دانشگاه، هیأت‌علمی دانشگاه‌های تربیت‌بدنی دانشگاه تهران، تعهد سازمانی کارکنان دانشکده‌های تربیت‌بدنی، دانشکده‌های تربیت‌بدنی، ساختار سازمانی کارکنان دانشکده‌های تربیت‌بدنی، مدیران و اعضای هیأت‌علمی

هدف از تحقیق حاضر، بررسی آثار ساختار سازمانی بر میزان تعهد سازمانی مدیران و اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور است. برای بررسی تعهد سازمانی، از پرسشنامه استاندارد Mowdy, strees & porter استفاده شد و وضعیت الگوی ساختاری دانشکده های تربیت بدنی با استفاده از پرسشنامه استاندارد Sashkin & morris مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد 61 نفر از مدیران و اعضای هیأت علمی و پرسشنامه های ارسالی پاسخ دادند. بین الگوی ساختار سازمانی و تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی، ارتباط مثبت در سطح 0/0001 وجود دارد. به طوری که هر چه ساختار سازمانی دانشکده ها از نظر مدیران و اعضای هیأت علمی ارگانیکی تصور شده است، آنها میزان بالایی از تعهد سازمانی را احساس کرده اند. بیشترین تعهد سازمانی در بین مدیران و اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان و کمترین میزان در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه های تربیت بدنی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت معلم تهران احساس شده است.

خلاصه ماشینی:

"ارتباط مشخصات فردی با تعهد سازمانی مدیران دانشکده‌های تربیت‌بدنی دانشگاه‌های‌ آموزش عالی کشور(تا پایان سال 1379) (به تصویر صفحه مراجعه شود) همانطور که جدول(1)نشان می‌دهد:ارتباط تعهد کارکنان دانشکده‌های تربیت‌بدنی با مشخصات فردی آنها مشخص شده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 1-تفاوت بین میانگین‌های مستقل تعهد سازمانی کارکنان دانشکده‌های تربیت‌بدنی‌ دانشگاه‌های آموزش عالی کشور(تا پایان سال 1379) همان‌طور که در نمودار 1 نشان می‌دهد،وضعیت نگرش تعهد سازمانی کارکنان‌ دانشکده‌های تربیت‌بدنی دانشگاه‌های‌آموزش عالی کشور مشخص شده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 2-تفاوت بین میانگین‌های مستقل ساختار سازمانی کارکنان دانشکده‌های‌ تربیت‌بدنی دانشگاه‌های آموزش عالی کشور(تا پایان سال 1379) (1)- Kruscal Wallis Test همان‌طوری‌که در نمودار 2 نشان می‌دهد،وضعیت نگرش ساختار سازمانی کارکنان‌ دانشکده‌های تربیت‌بدنی دانشگاه‌های آموزش عالی کشور مشخص شده است. بین جوامع تحت بررسی به لحاظ نگرش تعهد سازمانی از نظر مدیران و اعضای هیأت علمی،تفاوت معنی‌داری مشاهده نشده است. بحث و نتیجه‌گیری با توجه به یافته‌های پژوهش،بین مشخصات فردی مدیران و اعضای هیأت علمی‌ دانشکده‌های تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها(سن،جنس،سابقهء ورزشی و سطح تحصیلات)و میزان‌ تعهد سازمانی آنها ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. ارتباط ضعیف به دست آمده در مورد سن، جنس با تعهد سازمانی حالت معکوس دارد،به‌طوری‌که مدیران و اعضای هیأت علمی مسن‌تر از تعهد سازمانی کمتری برخوردارند،در صورتی که نتایج تحقیقات پی‌یرس و دانهم(1984)، (1)- Mann-Whitney Test دربل(1990)و مایک کانر(1991)خلاف نتیجهء فوق را به صورت معنی‌دار نشان می‌دهند. بین ساختار سازمانی ارگانیکی و میزان تعهد سازمانی مدیران و اعضای هیأت علمی‌ دانشکده‌های تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها ارتباط معنی‌دار و مثبتی مشاهده شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.