Skip to main content
فهرست مقالات

رفتار ورودی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی

نویسنده: ؛

بهار 1382 - شماره 15 علمی-پژوهشی (18 صفحه - از 71 تا 88)

کلیدواژه ها : عملکرد تحصیلی ،تربیت بدنی ،رفتار ورودی

کلید واژه های ماشینی : عملکرد تحصیلی ،عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت‌بدنی ،رفتار ورودی ،عملکرد تحصیلی دانشجویان ،تحصیلی ،نحوهء تأمین هزینه‌های تحصیلی ،تحصیلی دانشجویان ،گروه سنی ،دانشجویان تربیت‌بدنی ،پیشرفت تحصیلی ،تأمین هزینه‌های تحصیلی ،وضعیت اشتغال ،تأهل ،پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،اشتغال و نحوهء تأمین ،سنی ،تفاوت آماری معنی‌داری ،عملکرد تحصیلی بالاتر ،هزینه‌های تحصیلی ،نحوهء تأمین ،مقایسهء عملکرد تحصیلی دانشجویان ،تأهل و عملکرد تحصیلی ،سن و عملکرد تحصیلی ،وضعیت تأهل ،نحوهء تأمین هزینهء تحصیلی ،عوامل مؤثر ،دانشجوی کارشناسی تربیت‌بدنی ،سایر گروه‌های سنی ،هزینه‌های زندگی با عملکرد ،مؤلفه‌های رفتار ورودی

رفتار ورودی به آمادگی فرد برای یادگیری هدف های آموزشی اطلاق می شود دستاورد های پژوهشی نشان میدهد برخی از مولفه های رفتار ورودی نقش حائز اهمیتی در عملکرد تحصیلی دارند این پژوهش به بررسی نقش مولفه های رفتار ورودی شامل سن جنسیت نحوه تامین هزنیه های تحصیلی و وضعیت اشتغال و تاهل روی عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور در سال 79- 80 می پردازد نتایج پژوهش نشان می دهد که دانشجویان در سنین 21- 25 سال نسبت به سایر گروه های سنی موفق ترند علاوه بر این عملکرد تحصیلیدانشجویان غیر شاغل و کسانی که هزینه تحصیلی شان توسط سایرین تامین می شود در مقایسه با گروه های دیگر بالاتر است که ا ین تفاوت از نظر آ ماری معنی دار می باشد نتاجی تحقطیق تفاوت آماری معنی داری بین عملکرد تحصیلی دانشجویان زن یا مدر و متاهل یا مجرد نشان نمی دهد نتایج تحقیق حاکی از وجود همبستگی معنی دار آماری بین متغیر های سن جنسیت اشتغال و نحوه تامین هزینه های زندگی با عملکرد تحصیلی است روش تحقیق پژوهش حاضر علی مقایسه ای (پس رویداد) است نمونه آماری تحقیق را 460 دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی از دانشگاه های حضوری و راه دور تشکیل می دهند که به شویه خوشه ای تصادفی انتخاب شدند برای تحلیل داده های از آمار های تحلیل رگرسیون T استیودنت همبستگی خی دو و کلمونوگراف اسمیر نوف استفاده شد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.