Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه وضعیت آمادگی جسمانی دانش آموزان مقطع ابتدایی مدارس دارای معلم تربیت بدنی با مدارس فاقد معلم

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 89 تا 100)

کلیدواژه ها : آمادگی جسمانی ،دانش آموز ،معلم تربیت بدنی ،مدارس ابتدایی

کلید واژه های ماشینی : وضعیت آمادگی جسمانی دانش‌آموزان مقطع، معلم تربیت‌بدنی، تربیت، دانش‌آموزان فاقد معلم تربیت‌بدنی، دانش‌آموزان مقطع ابتدایی مدارس، مدارس فاقد معلم تربیت‌بدنی، بدنی، مقایسه وضعیت آمادگی جسمانی دانش‌آموزان، دانش‌آموزان، معلم تربیت‌بدنی با مدارس، مدارس، آمادگی جسمانی، معلم ورزش، آمادگی عمومی بدنی دانش‌آموزان، مقایسهء وضعیت آمادگی جسمانی دانش‌آموزان، معلم ورزش نسبت به دانش‌آموزان، کودکان، فاقد معلم، تدریس، دانش اموزان فاقد معلم تربیت‌بدنی، استقامت عضلات شکم، تعلیم و تربیت، میزان آمادگی عمومی بدن دانش‌آموزان، کلاس، درس تربیت‌بدنی، اهداف تعلیم و تربیت، آزمون، دانش‌آموزان بدون معلم ورزش، دانش‌آموزان با معلم ورزش، کلاس درس تربیت‌بدنی

هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه وضعیت آمادگی جسمانی دانش آموزان مقطع ابتدایی مدارس دارای معلم تربیت بدنی با مدارس فاقد معلم تربیت بدنی بود هاست بدین منظور آمادگی جسمانی 128 دانش آموز پسر کلاس 5 ابتدایی که 64 نفر آنها دارای معلم تربیت بدنی و 64 نفر دیگر فاقد معلم تربیت بدنی بودند با استفاده از آزمون های دو 540 متر دراز و نشست کشش بارفیکس دو 9*4 متر وانعطاف پذیری مورد سنجش و مقایسه قرار گرفت میانگین سنی و قد و وزن دانش آموزان داری معلم تربیت بدنی به ترتیب 5/0+72/11 سال و 40/0+41/1 متر و 24/7+82/30 کیلوگرم ودانش اموزان فاقد معلم تربیت بدنی 61/0+41/11 سال متر و 27/0 +41/1 متر و 06/5 + 72/31 کیلو گرم بوده است نتایح بررسی حاکی است در خصوص متغیرهای استقامت عضلات شکم 005/0=p چابکی 035/0=p بین دانش اموزانی که از معلم ورزش برخوردار بودند و دانش آموزانی که معلم ورزش نداشتند اختلاف معنی داری وجود داشت در مورد سایر شاخص های مورد اندازه گیری مثل استقامت قلبی – تنفسی 472/0=p استقامت عضلات کمربند شانه ای 181/0=p و انعطاف پذیری 472/0=p این اختلاف بارز و معنی دار نبود با وجود این آمادگی عمومی بدنی دانش آموزان با معلم ورزش نسبت به دانش آموزان بدون معلم ورزش بهتر بود 028/0=p

خلاصه ماشینی: "بدین منظور آمادگی‌ جسمانی 128 دانش‌آموز پسر کلاس پنجم ابتدایی که 64 نفر آنها دارای معلم تربیت‌بدنی و 64 نفر دیگر فاقد معلم تربیت‌بدنی بودند،با استفاده از آزمون‌های دو 540 متر،درازو نشست،کشش‌ بارفیکس،دو 9X4 متر و انعطاف‌پذیری،مورد سنجش و مقایسه قرار گرفت. روش تحقیق با توجه به آنکه هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسهء وضعیت آمادگی جسمانی‌ دانش‌آموزان مقطع ابتدایی مدارس دارای معلم تربیت‌بدنی با مدارس فاقد معلم تربیت‌بدنی‌ بوده است،ازاین‌رو جامعهء آماری پژوهش حاضر را،کلیهء دانش‌آموزان پسر پایهء پنجم ابتدایی‌ منطقهء یک اموزش و پرورش شهر تهران تشکیل می‌دهند که با استفاده از روش تصادفی 128 نفر(64 نفر دارای معلم تربیت‌بدنی و 64 نفر فاقد معلم تربیت‌بدنی)از دانش‌آموزان منطقه به‌ عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جدول 1-شاخص‌های آماری مربوط به اجزای آمادگی جسمانی و آمادگی جسمانی کلی دو گروه از دانش‌آموزان (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری یافته‌های به دست آمده نشان می‌دهد میزان آمادگی بدنی دانش‌آموزان فاقد معلم‌ تربیت‌بدنی در برخی از عوامل آمادگی جسمانی نسبت به دانش‌آموزان دارای معلم تربیت‌بدنی‌ در سطح پایین‌تری قرار دارد،می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا حضور معلمان ثابت کلاس‌ها نسبت به معلمان تربیت‌بدنی در ساعت ورزش،بر آمادگی‌بدنی کمتر دانش‌آموزان تأثیر داشته است؛یعنی این‌گونه معلمان(معلمان ثابت)قادر نیستند همانند معلمان تربیت‌بدنی، دانش‌آموزان را از لحاظ بدنی هدایت کنند. از طرفی،در تحقیقی‌ که هنرجویی به مقایسهء میزان آمادگی جسمانی دانش‌آموزان دارای معلم متخصص تربیت‌بدنی‌ و دانش‌آموزان فاقد معلم تربیت‌بدنی پرداخت میان آمادگی بدنی این دو گروه از دانش‌آموزان‌ اختلاف معنی‌داری مشاهده نکرد،تنها کودکان دارای معلم،سریع الانتقال‌تر بوده و در درک‌ مفاهیم سرعت و سرعت عکس العمل به فرمان‌های داده شده،دارای اختلاف معنی‌داری بودند (8)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.