Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر ارائه بازخوردهای آگاهی از اجرا، آگاهی از نتیجه و هدف گزینی و ترکیبی از هر دو برای یادگیری مهارت های پاس و شوت بسکتبال

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1382 - شماره 15 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 101 تا 114)

کلیدواژه ها : آگاهی از اجرا ،نتیجه و هدف گزینی (ترکیبی)

کلید واژه های ماشینی : آگاهی از اجرا ،بازخورد آگاهی از اجرا ،شوت بسکتبال ،مهارت شوت بسکتبال ،پاس و شوت بسکتبال ،آگاهی از نتیجه ،بسکتبال ،مهارت‌های پاس و شوت بسکتبال ،گروه آگاهی از اجرا ،پاس ،آزمون یادداری ،یادداری ،بازخورد آگاهی از نتیجه ،دریافت‌کنندهء آگاهی از اجرا ،یادگیری مهارت‌های ،دریافت‌کنندهء آگاهی از نتیجه ،هدف‌گزینی ،ترکیبی ،پاس و شوت ،مهارت‌های پاس و شوت ،بسکتبال در آزمون یادداری ،گروه دریافت‌کنندهء آگاهی ،بازخورد آگاهی ،نتیجه و هدف‌گزینی ،پاس بسکتبال در آزمون ،گروه آگاهی از نتیجه ،هدف‌گزینی و گروه دریافت‌کنندهء ،ترکیبی از هر ،بسکتبال در آزمون اجرا ،ارائهء بازخورد آگاهی

به منظور تعیین روش مناسب در آموزش مهارت های پاس و شوت بستکبال در این تحقیق از روش آگاهی از اجرا و آگاهی از نتیجه و هدف گزینی استفاده شد برای این منظور پژوهشگر از جامعه آماری دختران دانش آموز (255 نفر بین سنین 2+ 15) و 75 نفر را به صورت تصادفی شده انتخاب و و سپس بر اساس آزمون اصلاح شده جانسون و متنی سه گروه 25 نفری را به صورت یکسان همتاسازی انتخاب کرد آزمودنی ها به صورت سه جلسه و به مدت 8 هفته تمرین کردند ودر پایان جلسه هشتم آزمون اجرا و پس از دو هفته بی تمرینی آزمون یادداری بعمل آمد آزمون های پاس سینه و شوت بدین ترتبیت اجرا شد هر آزمودنی به مدت 30 ثانیه به هدفی که شامل 3 دایره متحدالمرکز به فاصله سه متری از آن قرار داشت پاس می داد گوره آگاهی از اجرا در مورد شیوه و وضعیت صحیح بدن و اندام ها و گروه آگاهی از نتیجه و هدف گزینی در مورد امتیازاتی که ÷س از هر اجرا دریافت می کردند بازخورد می گرفتند و در گروهی که ترکیبی از هر گروه دریافت می کردند. مهارت شوت بسکتبال نیز شامل 5 ÷رتاب ÷نالتی بود. نتایج پژوهش نشان داد که در هر دو مهارت ÷اس و شوت بسکتبال گروه آگاهی از اجرا ضعیف ترین عملکرد را چه در آزمون اجرا و چه در آزمون یادداری داشتند و گروه ترکیبی بهترین میزان میانگین را به خود اختصاص دادند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.