Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر ارائه بازخوردهای آگاهی از اجرا، آگاهی از نتیجه و هدف گزینی و ترکیبی از هر دو برای یادگیری مهارت های پاس و شوت بسکتبال

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 101 تا 114)

کلیدواژه ها :

آگاهی از اجرا ،نتیجه و هدف گزینی (ترکیبی)

کلید واژه های ماشینی : بازخورد، مهارت شوت بسکتبال، پاس و شوت بسکتبال، مهارت، مهارت‌های پاس و شوت بسکتبال، شوت بسکتبال گروه آگاهی، هدف‌گزینی و گروه دریافت‌کنندهء ترکیبی، آزمون یادداری، آزمون، ترکیبی

به منظور تعیین روش مناسب در آموزش مهارت های پاس و شوت بستکبال در این تحقیق از روش آگاهی از اجرا و آگاهی از نتیجه و هدف گزینی استفاده شد برای این منظور پژوهشگر از جامعه آماری دختران دانش آموز (255 نفر بین سنین 2+ 15) و 75 نفر را به صورت تصادفی شده انتخاب و و سپس بر اساس آزمون اصلاح شده جانسون و متنی سه گروه 25 نفری را به صورت یکسان همتاسازی انتخاب کرد آزمودنی ها به صورت سه جلسه و به مدت 8 هفته تمرین کردند ودر پایان جلسه هشتم آزمون اجرا و پس از دو هفته بی تمرینی آزمون یادداری بعمل آمد آزمون های پاس سینه و شوت بدین ترتبیت اجرا شد هر آزمودنی به مدت 30 ثانیه به هدفی که شامل 3 دایره متحدالمرکز به فاصله سه متری از آن قرار داشت پاس می داد گوره آگاهی از اجرا در مورد شیوه و وضعیت صحیح بدن و اندام ها و گروه آگاهی از نتیجه و هدف گزینی در مورد امتیازاتی که ÷س از هر اجرا دریافت می کردند بازخورد می گرفتند و در گروهی که ترکیبی از هر گروه دریافت می کردند. مهارت شوت بسکتبال نیز شامل 5 ÷رتاب ÷نالتی بود. نتایج پژوهش نشان داد که در هر دو مهارت ÷اس و شوت بسکتبال گروه آگاهی از اجرا ضعیف ترین عملکرد را چه در آزمون اجرا و چه در آزمون یادداری داشتند و گروه ترکیبی بهترین میزان میانگین را به خود اختصاص دادند.

خلاصه ماشینی:

"کاس‌3(2001)توجه خود را بر حواس پنجگانهء ورزشکاران متمرکز می‌کند و تمرینات‌ ورزشکاران را بر اصول بازخورد آگاهی از اجرا،آگاهی از نتیجه و هدف‌گزینی و ترکیبی از این‌ دو را مورد تأکید قرار می‌دهد و برای پیشرفت یادگیری مهارت‌ها،این تمرینات را ضروری‌ می‌داند. نتایج و یافته‌های تحقیق با استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌هایی که نحوهء جمع‌آوری آنها اشاره شد،عملکرد سه گروه‌ پژوهشی در مورد بررسی قرار گرفته و نتایج زیر به دست آمد: آزمون تحلیل واریانس و توکی،تفاوت معنی‌داری را از نظر آماری بین میانگین گروه آگاهی‌ (1)- Donald Mathews (2)- Little McCullagh از اجرا و گروه آگاهی از نتیجه و هدف‌گزینی و گروه ترکیبی نشان داد. چنانچه میانگین‌های این سه گروه را در آزمون‌های اجرا و یادداری در مهارت‌های پاس و شوت در بسکتبال بررسی کنیم،مشاهده خواهیم کرد که گروه ترکیبی،همواره بهترین مقدار میانگین و عبارتی مؤثرترین روش آموزشی،و گروه آگاهی از اجرا دارای کمترین مقدار میانگین و به عبارتی ضعیف‌ترین عملکرد را در یادگیری داشته‌اند که در جدول 1 به‌طور خلاصه و رد نمودارهای 1 تا 4 به‌طور مفصل‌تری نشان داده شده است. بنابراین به‌ مربیان و معلمان تربیت‌بدنی توصیه می‌شود به جای اینکه فقط بر شیوه و نحوهء اجرای‌ ورزشکاران و فراگیران خود تکیه داشته باشند،در ابتدا اهدافی را برای آنها برگزیده،سپس بر ارائهء بازخورد آگاهی از نتایج این پژوهش در واقع تأییدی است بر یافته‌های تزتزیس و کیومورتزوگلوف(1997)،کاس(2001)،فرانک(2002،الف)،زتیک و استالماکر(2002)که‌ ارائهء بازخورد ترکیبی(آگاهی از اجرا و نتیجه و هدف‌گزینی را در مهارت‌های ساده و پیچیده، مؤثرتر از ارائهء بازخورد آگاهی از نتیجه و هدف‌گزینی و آگاهی از اجرا می‌داند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.