Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بددنی به نقش رسانه های جمعی (رادیو، تلویزیون و نشریات) در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

تابستان 1382 - شماره 16 علمی-پژوهشی (22 صفحه - از 57 تا 78)

کلیدواژه ها : تلویزیون ،نشریات ،رادیو ،رسانه های جمعی ،ورزش همگانی ،ورزش قهرمانی ،حرفه ای گرایی

کلید واژه های ماشینی : ورزش قهرمانی ،ورزش همگانی ،رسانه‌های جمعی ،قهرمانی ،گرایش مردم به ورزش ،ورزش قهرمانی و همگانی ،فعالیت بدنی ،مردم نسبت به ورزش ،نقش رسانه‌ها ،جمعی ،بدنی ،توسعهء ورزش ،توسعهء ورزش همگانی ،قهرمانی و رسانه‌ها وجود ،نسبت به فعالیت بدنی ،بخش از ورزش ،تماشای تلویزیون ،گرایش مردم ،بخش ورزش همگانی ،اثر رسانه‌ها ،رسانه‌ها و ورزش ،تحلیل عاملی ،سؤال ،توسعهء ورزش پیروی ،خرده مقیاس ورزش همگانی ،خرده مقیاس رسانه‌های جمعی ،آزمودنی‌های ،تجزیه و تحلیل ،مردم نسبت ،گسترش ورزش

رسانه ها و به ویژه تلویزیون نقش زیادی در امر ورزش دارند اما این اثر با نیازهای جامعه هماهنگ نیست رسانه های جمعی به دلیل صرفه اقتصادی ورزش قهرمانی به آن گرایش بیشتری دارند از طرف دیگر در ساله ای اخیر مردم به دنبال فعالیت های تفریحی اند هدف از این تحقیق مطالعه اثر رسانه ها بر ورزش همگانی و قهرمانی و نیز یافتن رابطه میان رسانه ها و ورزش بود به این منظور پرسشنامه هایی برای اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور ارسال شده این پرسشنامه ها قبلا توسط 34 تن از نمونه ها تکمیل و اعتبار آنها با آلفای کرونباخ 89% تایید شده بود 97 پرسشنامه تکمیل شده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت نتایج پژوهش نشانداد رسانه های جمعی اثر معنی داری روی تغییر نگرش و رفتار مردم نسبت به ورزش کردن دارند البته این اثر در مورد گرایش ها صرفا اعتقاد به فعالیت بدنی بیشتر بود رسانه های جمعی به طور کلی ترجیح می دهند به ترویج و نشر ورزش قهرمانی به پردازند دلیل این مسئله سود اقتصادی حاصل از این بخش از ورزش است تحلیل عاملی اطلاعات نشان داد مهمترین عامل موثر در ورزش همگانی و قهرمانی تاکید همزمان روی هر دو آنهاست رابطه کم 20 در صد اما معنی داری 01/0< p بین توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و رسانه ها وجود دارد این یافته ها با پژوهش های قبلی همخوانی دارد 20% تغییرات در ورزش همگانی و قهرمانی مربوط به رسانه هاست و 80% باقیمانده به عوامل دیگری مربوط می شود

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.