Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی توانایی های مهارتی نوجوانان مدارس فوتبال

نویسنده: ؛

تابستان 1382 - شماره 16 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 91 تا 106)

کلیدواژه ها : توانایی های مهارتی ،نوجوانان ،مدارس فوتبال ،ارزیابی

کلید واژه های ماشینی : مدارس فوتبال ،نوجوانان مدارس فوتبال ،ارزیابی توانایی‌های مهارتی نوجوانان ،چرخیدن با توپ ،مورد چرخیدن با توپ ،سرعت دویدن و دریبل ،فدراسیون فوتبال ،دریبل ،مهارت دویدن با توپ ،مهارتی نوجوانان ،چرخیدن با توپ نوجوانان ،توپ تفاوت معناداری مشاهده ،دویدن با توپ ،فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ،سرعت دویدن ،استعدادیابی در فوتبال ،سنی ،استان اصفهان ،استعدادیابی ،فوتبال استان اصفهان ،فوتبال جمهوری اسلامی ایران ،ردهء سنی ،آزمون‌های مهارتی فوتبال ،چرخیدن ،جمهوری اسلامی ایران ،توپ تفاوت معناداری ،توپ فوتبال ،بازیکنان جوان ،تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ،عضو مدارس فوتبال

پژوهش حاضر به ارزیابی توانایی های مهارتی نوجوانان عضو مدارس فوتبال می پردازد این پژوهش از نوع نیمه تجربی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است جامعه آماری را کلیه مدارس فوتبال دارای مجوز از هیات فوتبال استان اصفهان که در شهر اصفهان فعالیت داردند تشکیل میدهند در مجموع 16 مدرسه و 171 فوتبال آموز در سه رده سنی 10 و 11 و 12 سال به صورت تصادفی ساده از بین این مدارس انتخاب شدند و در آزمون های حمل توپ و چرخیدن با توپ و سرعت دویدن و دریبل کردن توپ شرکت کردند در این پژوهش از آزمون t همبسته استفاده شد تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد تفاوت معناداری بین مهارت های سرعت دویدن و دریبل کردن توپ در هر سه رده سنی وجود دارد 05/0< p همچنین این تفاوت در مورد چرخیدن با توپ فوتبال آموزان 12 ساله نیز معنی دار بود 01/0< p

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.