Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و مقایسه آثار کاهش وزن به دو روش آبزدایی و رژیم غذایی بر منتخبی از آمادگی های جسمانی و حرکتی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 107 تا 128)

کلیدواژه ها :

آمادگی جسمانی ،کاهش وزن ،آمادگی حرکتی ،آبزدایی ،رژیم غذایی

کلید واژه های ماشینی : استقامت عضلات کمربند شانه‌ای کشتی‌گیران، روش‌های آبزدایی و رژیم غذایی، آبزدایی و رژیم غذایی، کاهش وزن، استقامت عضلات کمربند شانه‌ای زمان، زمان واکنش اندام تحتانی کشتی‌گیران، عضلات کمربند شانه‌ای زمان واکنش، روش کاهش وزن آبزدایی، کمربند شانه‌ای زمان واکنش اندام، روش کاهش وزن

در این تحقیق تاثیر کاهش چهار در صدی وزن بدن به روش های آبزدایی و رژیم غذایی بر برخی از عوامل آمادگی جسمانی و حرکت در دو گروه کشتی گیران 65 تا 85 کیلو گرم بررسی و مقایسه شد عوامل منتخب مورد آزمون که قبل و بعد از اعمال کاهش وزن اندازه گیری شدند عبارت بودند از استقامت عضلات کمربند شانه ای زمان واکنش زمان واکنش اندام تحتانی و قدرت مطلق تجزیه و تحلیل داده ها در حد آلفا 5% نشان داد در گروه آبزدایی قدرت مطلق کاهش معنی دار و تغییرات سایر عوامل در گروه های آبزدایی و رژیم غذایی معنی دار نبود مقایسه یافته های دو گروه نشاندا بین تاثیر دو روش کاهش وزن (آبزدایی و رژیم غذایی ) بر استقامت عضلات کمربند شانه ای زمان واکنش اندام تحتانی و قدرت مطلق کشتی گیران تفاوت معنی داری وجود ندارد

خلاصه ماشینی:

"جدول 1-مقایسه میانگین پیش‌آزمون و پس‌آزمون استقامت عضلات کمربند شانه‌ای‌ کشتی‌گیران به روش آبزدایی (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 1-مقایسهء میانگین پیش‌آزمون و پس‌آزمون استقامت عضلات کمربند شانه‌ای‌ کشتی‌گیران به روش آبزدایی همان طوری که در جدول و نمودار 1 مشاهده می‌گردد،سطح معنی‌داری آزمون برابر 394/0 است که از سطح آلفای 5% تحقیق بزرگتر می‌باشد و نتیجه می‌گیریم تفاوت‌ مشاهده شده در استقامت عضلات کمربند شانه‌ای کشتی‌گیران،پس از کاهش 4% وزن بدن به‌ روش آبزدایی معنی‌دار نیست. جدول 4-مقایسه میانگین پیش‌آزمون و پس‌آزمون استقامت عضلات کمربند شانه‌ای‌ کشتی‌گیران به روش رژیم غذایی (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 4-مقایسه میانگین پیش‌آزمون و پس‌آزمون استقامت عضلات کمربند شانه‌ای‌ کشتی‌گیران به روش رژیم غذایی همان طوری که در جدول و نمودار 4 مشاهده می‌شود،سطح معنی‌داری آزمون برابر 485/0 است که از سطح آلفای 5% تحقیق بزرگتر می‌باشد و نشان می‌دهد تفاوت مشاهده شده‌ در استقامت عضلات کمربند شانه‌ای کشتی‌گیران پس از کاهش 4% وزن بدن از طریق رژیم‌ غذایی معنی‌دار نیست. جدول 5-مقایسه میانگین پیش‌آزمون و پس‌آزمون زمان واکنش اندام تحتانی‌ کشتی‌گیران به روش رژیم غذایی (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 5-مقایسهء میانگین پیش‌آزمون و پس‌آزمون زمان واکنش اندام تحتانی‌ کشتی‌گیران به روش رژیم غذایی همان طوری که در جدول و نمودار 5 مشاهده می‌گردد،سطح معنی‌داری آزمون برابر 642/0 است که از سطح آلفای 5% تحقیق بزرگتر می‌باشد و نشان می‌دهد تفاوت مشاهده شده‌ در زمان واکنش اندام تحتانی کشتی‌گیران پس از کاهش 4% وزن بدن از طریق رژیم غذایی‌ معنی‌دار نیست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.