Skip to main content
فهرست مقالات

درونگرایی و برونگرایی و ارتباط آن با تنیدگی شغلی در معلمان ورزش منطقه 10 آموزش و پرورش تهران

نویسنده: ؛ ؛ ؛

تابستان 1382 - شماره 16 علمی-پژوهشی (19 صفحه - از 159 تا 177)

کلیدواژه ها : شخصیت ،ویژگیهای شخصیتی ،تربیت بدنی ،ورزش ،برونگرا ،درونگرا ،تنیدگی ،تنیدگی شغلی ،معلم ورزش

کلید واژه های ماشینی : تنیدگی شغلی ،معلمین ورزش ،درونگرایی ،تنیدگی شغلی در معلمان ،برونگرایی ،تنیدگی شغلی معلمین ورزش ،معلمان ورزش منطقه ،تنیدگی شغلی سازمانی ،معلمین ورزش ارتباط معنی‌داری ،شغلی ،درونگرایی و برونگرایی ،معلمین ورزش مقطع متوسطه ،ورزش ارتباط معنی‌داری مشاهده ،شخصیتی برونگرایی و درونگرایی ،برونگرایی معلمین ورزش ،تنیدگی شغلی با برونگرایی ،درونگرایی معلمین ورزش مقطع ،ورزش مقطع متوسطه ارتباط ،برونگرایی معلمین ورزش مقطع ،تنیدگی شغلی معلمین ،درونگرایی معلمین ورزش ،تنیدگی شغلی با درونگرایی ،تنیدگی شغلی دبیران تربیت‌بدنی ،شخصیتی برونگرایی و درونگرایی آیزنگ ،پرسشنامه تنیدگی شغلی ،برونگرایی کل معلمین ورزش ارتباط ،شغلی سازمانی با درونگرایی ،تنیدگی شغلی مدیریتی ،برونگرایی معلمین ورزش ارتباط ،مقطع متوسطه ارتباط معنی‌داری

هدف از انجام این پژوهش مطالعه و بررسی صفات شخصیتی برونگرایی و درونگرایی شناسایی و تحلیل عوامل تنش زا در محیط کاری معلمان ورزش می باشد جامعه آماری این تحقیق را کل معلمان سه مقطع آموزشی ابتدایی راهنمائی و متوسطه منقطه ده تهران تشکیل مید هند و 112 نفر از آنها به پرسشنامه های ارسالی پاسخ دادند روش تحیقی پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است ابزار مورد استفاده 2 پرسشنامه که یکی پرسشنامه ویژگی های شخصیتی برونگرایی و درونگرایی آیزنگ و دیگری پرسشنامه تنیدگی شغلی دبیران تربیت بدنی می باشد این دو پرسشنامه از اعتبار و ورایی بالایی برخوردار هستند و نظر به کیفیبودن اطلاعات و داده ها ی حاصله از آزمون هایی ناپارامتری ( ضریب همبستگی کندال و آزمون U من ویتنی و ....) جهت تجزیه و تحلیل فرض ها استفاده گردید

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.