Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر یک جلسه تمرین فزاینده هوازی بر سیستم ایمنی خون ورزشکاران جوان و بزرگسال

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز 1382 - شماره 17 علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 25 تا 44)

کلیدواژه ها : لکوسیت‌ها ،نوتروفیل ،لنفوسیت ،منوسیت ،ائوزینوفیل ،بازوفیل و تمرین فزایندهء هوازی

کلید واژه های ماشینی : سیستم ایمنی خون ورزشکاران ،سیستم ایمنی خون ،سیستم ایمنی ،رده‌های گلبول‌های سفید خون ،گلبول‌های سفید خون ،رده‌های گلبول‌های سفید ،خون ورزشکاران جوان ،ایمنی خون ،گلبول‌های سفید ،فزایندهء هوازی تا سر ،تعداد زیر رده‌های گلبول‌های ،ورزشکاران جوان و بزرگسال ،هوازی ،فعالیت فزایندهء هوازی ،فزایندهء هوازی ،خون ورزشکاران ،خون آزمودنی‌های بزرگسال ،آزمون بروس ،تمرین فزایندهء هوازی ،خون آزمودنی‌های جوان ،لکوسیت‌ها ،بروس ،عوامل ایمنی خون ،آزمودنی‌های ،خون آزمودنی‌های ،تغییرات سیستم ایمنی ،درصد نوتروفیل‌های خون آزمودنی‌های ،آزمودنی‌های بزرگسال در سطح ،آزمودنی‌های بزرگسال ،تعداد نوتورفیل‌های خون آزمودنی‌های

هدف از این پژوهش،بررسی تأثیر یک جلسه فعالیت فزایندهء هوازی بر زیر رده‌های گلبول‌های‌ سفید خون ورزشکاران جوان و بزرگسال شهرستان نهاوند بود.آزمودنی‌های تحقیق،15 ورزشکار مرد جوان داوطلب،با میانگین سنی 30/1+-33/14 سال و 15 ورزشکار مرد بزرگسال داوطلب، با میانگین سنی 08/1+-15/24 سال بودند که در آزمون استاندارد بروس(فعالیت فزاینده هوازی‌ تا سر حد خستگی)شرکت کردند.در این تحقیق که از نوع نیمه تجربی و آزمایشگاهی بود،از آزمودنی‌ها در سه مرحلهء قبل،بلافاصله و یک ساعت پس از انجام آزمون،نمونه‌گیری خون به عمل‌ آمد.نمونه‌های خون،برای تعیین میزان عوامل ایمنی خون(نوتروفیل،لنفوسیت،منوسیت، ائوزینوفیل و بازوفیل)در آزمایشگاه پزشکی مورد آزمایش قرار گرفتند.تجزیه و تحلیل داده‌های‌ تحقیق با استفاده از تحلیل واریانس اندازه‌گیری‌های تکراری‌2و آزمون مقایسه‌های چندگانه به‌ روش کمترین تفاوت معنی‌دار3در سطح 5%>- P در نرم‌افزار9- SPSS انجام گرفت.به‌طور کلی‌ نتایج نشان داد که کمترین فزایندهء هوازی تا سر حد خستگی،یک عامل استرس‌زا و سرکوب‌گر سیستم ایمنی به شمار می‌رود و تغییرات سیستم ایمنی خون در جوانان و بزرگسالان ورزشکار بغیر از لکوسیت‌ها و نوتروفیل‌ها در دیگر عوامل مشابه است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.