Skip to main content
فهرست مقالات

هیپرگلیسمی و هیپرانسولینمی، واکنش Igfbp-1 را به ورزش طولانی مدت در دوچرخه سواران تمرین کرده از بین می برد

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 63 تا 80)

کلیدواژه ها :

ورزش ،انسولین ،گلوکز

کلید واژه های ماشینی : انسولین، IGF، ورزش، IGFBP، غلظت گلوکز خون، تزریق، کلمپ گلوکز، مقدار گلوکز انسولین IGFBP، گلوکز و انسولین، غلظت

به منظور تعیین اثر ورزش در مقدار IGFBP-1 در جریان خون مطالعه حاضر در شرایط ورزش طولانی و کلمپ هیپرگلیسمی و هیپرانسولینمی انجام شد هشت دوچرخه سوار مرد به طور تصادفی در دو نوبت جداگانه در شرایط کلمپ گلوکز G و کلمپ گلوکز به همراه تزریق انسولین IG به مدت 120 دقیقه روی دوچرخه ارگومتر با شدت تقریبا 70% حداکثر اکسیژن مصرفی VO2max رکاب زدند نمونه های خون در حالت استراحت قبل از کلمپ و سی دقیقه پس از کلمپ و زمان ورزش برای تعیین مقدار گلوکز انسولین IGFBP-3 ,IGFBP-1JGF-1 گرفته شد و مورد تجزیه قرار گرفتند غلظت گلوکز خون در هر دو آزمایش به طور معنی داری افزایش یافت 001/0 P و مقدار آن زمان ورزش به ترتیب در شرایط G 3/7+32 و GI 6/16+102 میکرو واحد در هر میلی لیتر بود مقدار IGFBP-1 پس از سی دقیقه کلمپ در هر آزمایش تغییر نکرد اما پس از 60 و 120 دقیقه ورزش به طور معنی داری کاهش پیدا کرد 001/0>P نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد غلظت زیاد گلوکز و انسولین در خون به دلیل تزریق خارجی این مواد ترشح IGFBP-1 را زمان ورزش کاملا متوقف کرده یا موجب افزایش کلیرانس (پاکسازی ) آن از گردش خون می شود بنابراین می توان گفت انسولین تنظیم کننده اصلی IGFBP-1 است و به نظر می رسد ورزش به تنهایی عامل تنظیم کننده ترشح IGFBP-1 باشد

خلاصه ماشینی:

"نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد غلظت زیاد گلوکز و انسولین در خون،به دلیل‌ تزریق خارجی این مواد،ترشح 1- IGFBP را زمان ورزش کاملا متوقف کرده یا موجب افزایش‌ کلیرانس(پاکسازی)آن از گردش خون می‌شود. کلمپ گلوکز(روش ایجاد هیپر گلیسمی):یک تزریق اولیه و پیوستهء محلول 20%دکستروز8 به منظور افزایش غلظت گلوکز خون تا حدود 10 میلی مول در لیتر توسط پمپ حجم‌سنج به‌ مدت 30 دقیقه انجام شد. جدول 2-مقدار هورمون رشد، IGFs و 3- IGFBP در پلاسما قبل و پس از کلمپ گلوکز در زمان‌ استراحت و ورزش با شدت 70 درصد VO2max (به تصویر صفحه مراجعه شود) مقادیر به صورت میانگین و خطای معیار از میانگین ارائه شده است( mean-+SEM . جدول 3-مقدار هورمون رشد، IGFs و 3- IGFBP در پلاسما قبل و پس از کلمپ گلوکز و انسولین در زمان استراحت و ورزش با شدت 70 درصد VO2max (به تصویر صفحه مراجعه شود) مقادیر به صورت میانگین و خطای معیار از میانگین ارائه شده است( mean-+SEM . (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 2-غلظت انسولین در پلاسما قبل و بعد از کلمپ و زمان ورزش( G -تزریق گلوکز، GI -تزریق گلوکز و انسولین)مقادیر به صورت میانگین و خطای معیار از میانگین ارائه‌ شده است( mean-+SEM . (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 3-غلظت 1- IGFBP در پلاسما قبل و بعد از کلمپ گلوکز و زمان ورزش( G -تزریق گلوکز، GI -تزریق گلوکز و انسولین)مقادیر به صورت میانگین و خطای معیار از میانگین ارائه‌ شده است( mean-+SEM ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.