Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی و مقایسه برخی عوامل خطرزای قلبی- عروقی در کارکنان مرد فعال و غیرفعال دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

نویسنده: ؛ ؛

پاییز 1382 - شماره 17 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 81 تا 94)

کلیدواژه ها : عوامل خطرزا ،فعالیت ،بیماری قلبی-عروقی

کلید واژه های ماشینی : عوامل خطرزای قلبی ،کارکنان مرد فعال ،عروقی ،فشار خون ،عوامل با کارکنان غیرفعال ،فشار خون استراحت ،کارکنان مرد غیرفعال تفاوت ،کلسترول به HDL کلسترول ،قلبی ،مرد غیرفعال تفاوت معنی‌داری ،درصد چربی بدن ،کارکنان مرد ،کارمندان فعال و غیرفعال ،میانگین اکسیژن مصرفی ،کارکنان غیرفعال ،کارکنان غیرفعال مقایسه ،چربی در بدن ،اکسیژن مصرفی ،کارکنان مرد دانشگاه ،اکسیژن مصرفی بیشینهء کارمندان ،میزان در کارکنان مرد ،توزیع چربی در بدن ،مرد فعال با کارکنان ،میانگین شاخص جرم بدن ،فعالیت بدنی ،خطرزای ،بیماری قلبی ،مقایسهء کارکنان فعال ،دور کمر به دور ،کارکنان فعال

در این تحقیق،23 نفر از کارکنان مرد دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد از نظر برخی عوامل‌ خطرزای قلبی-عروقی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند.ابتدا وضعیت کلیهء آزمودنی‌ها با نرم‌های استاندارد مقایسه شد،سپس کارکنان فعال از نظر این عوامل با کارکنان غیرفعال مقایسه‌ شدند.روش تحقیق نیمه تجربی است.بررسی نشان داد میانگین وزن و نسبت قد و وزن آزمودنی‌ها در دامنهء مطلوب قرار دارد.میانگین شاخص جرم بدن آنها در حد چاقی درجهء یک به دست آمد و میانگین اکسیژن مصرفی بیشینه در طبقهء خوب جای گرفت.بررسی میانگین چگونگی توزیع چربی‌ در بدن نشان داد که آزمودنی‌ها در منطقهء خطر قرار دارند.بررسی نسبت کلسترول به HDL کلسترول‌ نیز نشان داد که 19 نفر از آزمودنی‌ها در منطقهء خطر قرار دارند.فشار خون استراحت و تمرین آنها طبیعی بود.مقایسهء کارکنان فعال با کارکنان غیرفعال نشان داد که در مقایسهء خطر عوامل خونی بجز کلسترول تام و LDL کلسترول که به‌طور معنی‌داری در کارکنان غیرفعال بالاتر از کارکنان فعال بوده‌ وزن،نسبت دور کمر به دور باسن،شاخص جرم بدن و درصد چربی بدن کارکنان غیرفعال به‌طور معنی‌داری بالاتر از کارکنان فعال است.اکسیژن مصرفی بیشینهء دو گروه باهم تفاوت معنی‌داری‌ نشان داد و این میزان در کارکنان مرد فعال بالاتر بود.بین فشار خون استراحت و تمرین دو گروه‌ تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.