Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی هدف دانش آموزان از فعالیت در کلاس های تربیت بدنی و ورزش

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز 1382 - شماره 17 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 107 تا 122)

کلیدواژه ها : هدف رشد فردی ،هدف تعامل اجتماعی ،هدف سازگاری محیطی و تربیت‌بدنی

کلید واژه های ماشینی : فعالیت در کلاس‌های تربیت‌بدنی ،هدف دانش‌آموزان از فعالیت ،فعالیت در کلاس‌های ،هدف رشد فردی ،دانش‌آموزان از فعالیت ،هدف تعامل اجتماعی ،کلاس‌های تربیت‌بدنی ،بررسی اهداف دانش‌آموزان ،محیطی در کلاس‌های تربیت‌بدنی ،تعامل اجتماعی ،اهداف دانش‌آموزان ،آمادگی جسمانی ،کلاس‌های تربیت‌بدنی مدارس ،کلاس‌های تربیت‌بدنی فعالیت ،رشد فردی ،تعادل روانی ،سازگاری و انطباق محیطی ،تربیت‌بدنی و ورزش ،هدف سازگاری محیطی ،هدف جزیی تعادل روانی ،هدف کارایی فیزیولوژیک ،انطباق محیطی ،کارایی فیزیولوژیک ،سازگاری محیطی ،تربیت‌بدنی در مدارس ،تربیت‌بدنی فعالیت می‌کنند ،فیزیولوژیک ،فعالیت‌های ورزشی ،هدف سازگاری و انطباق ،مهارت‌های ورزشی

هدف این تحقیق،بررسی اهداف دانش‌آموزان از فعالیت در کلاس‌های تربیت‌بدنی مدارس‌ راهنمایی و متوسطه شهر رشت است.بدین منظور 455 نفر(264 پسر و191 دختر)با دامنهء سنی‌ 11-19 سال به صورت تصادفی از بین 72673 دانش‌آموز انتخاب شدند.برای اندازه‌گیری هدف‌ دانش‌آموزان،از پرسشنامهء اصلی استاندارد( PEPAS )استفاده شد.این پرسشنامهء قبلا توسط سه‌ محقق در خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته بود.پس از ترجمهء پرسشنامه،10 نفر از اعضای‌ هیأت علمی دانشگاه گیلان آن را ارزیابی تخصصی کردند و سپس در یک مطالعهء راهنما با شرکت‌ 50 دانش‌آموز و با روش آزمون-آزمون مجدد،اعتبار پرسشنامه 95% R برآورد شد.اطلاعات‌ تحقیق با آزمون خی‌دو و در سطح 5%>- P تجزیه و تحلیل شده است.یافته‌های تحقیق نشان داد که دانش‌آموزان به ترتیب اولویت با هدف رشد فردی،هدف تعامل اجتماعی و هدف سازگاری‌ محیطی در کلاس‌های تربیت‌بدنی فعالیت می‌کنند.از بین سه هدف اصلی نیز به ترتیب هدف تعادل‌ روانی و هدف کارایی فیزیولوژیک(از اهداف رشد فردی)،هدف مشارکت فرهنگی و ارتباط گروهی(از هدف تعامل اجتماعی)و هدف جهت‌یابی فضایی و دستکاری(از اهداف سازگاری‌ محیطی)در اولویت قرار داشتند.به‌طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که دانش‌آمزان با اهداف‌ متفاوتی در کلاس‌های تربیت‌بدنی فعالیت می‌کنند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.