Skip to main content
فهرست مقالات

عملکرد عضلات مؤثر در سه آزمون کشش بارفیکس، شنای سوئدی و بارفیکس اصلاح شده به روش الکترومایوگرافی (emg)

نویسنده: ؛ ؛ ؛

زمستان 1382 - شماره 18 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 117 تا 130)

کلیدواژه ها : آزمون کشش بارفیکس ،آزمون شنای سوئدی ،آزمون بارفیکس اصلاح شده ،الکترومایوگرافی ،عضله دو سر بازویی ،عضله دلتوئید ،عضله سینه ای بزرگ ،عضله سه سر بازویی

کلید واژه های ماشینی : آزمون کشش بارفیکس ،بارفیکس ،بارفیکس اصلاح‌شده به روش ،عضلات کمربند شانه ،شنای سوئدی ،آزمون شنای سوئدی ،آزمون بارفیکس ایستاده ،کشش بارفیکس ،بارفیکس اصلاح‌شده ،میزان فعالیت عضلات دوسربازویی ،درصد کارایی عضلات دوسربازویی ،سربازویی ،اجرای آزمون شنای سوئدی ،آزمون بارفیکس ،کمربند شانه ،فعالیت عضلات ،دلتوئید و سینه‌ای بزرگ ،عضلات دوسربازویی ،درصد کارایی عضلات ،اجرای آزمون بارفیکس اصلاح‌شده ،اجرای آزمون بارفیکس ،بارفیکس ایستاده ،دوسربازویی ،سینه‌ای بزرگ ،عملکرد عضلات ،میزان فعالیت عضلات ،عضلهء دوسربازویی ،دلتوئید ،عضلهء سینه‌ای بزرگ ،دوسربازویی در اجرای آزمون

تحقیق حاضر با هدف بررسی و مقایسه عملکرد برخی از عضلات ناحیه کمرند شانه دوسربازویی و دلتوئید و سینه ای بزرگ و سه سربازویی ) در آزمون های کشش بارفیکس شنای سوئدی و بارفیکس اصلاح شده انجام گردید آزمودنی های پژوهش حاضر را 14پسر سالم و 12 ساله با میانگین قد 23/3+148 سانتی متر و وزن 4/2+23/39 کیلوگرم وحداکثر دارای شش ماه سابقه ورزشی تشکیل می دادند عملکرد هر یک از عضلات کمربند شانه با نصب لید و توسط جریان الکتریکی در هنگام اجرای آزمون ها ثبت شد برای تعیین میانگین انحراف معیار و اختلاف میانگین در صد کارایی عضلات از آزمون ANOVA استفاده شد 05/0>P بر اساس یافته های تحقیق می توان اظهار داشت بیشترین میزان فعالیت عضلات دو سربازویی و سه سربازویی در آزمون بارفیکس ایستاده مشاهده شد از این رو می توان نتیجه گرفت دو آزمون بارفیکس ایستاده و شنای سوئدی برفعالیت عضلات فوق به یک نسبت تاثیر می گذارند در نتیجه با توجه به موارد بالا و اجرای راحت تر و عدم نیاز به وسیله آزمون شنای سوئدی برای اهداف فوق توصیه میشود

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.