Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه تأثیر یادگیری پنهان و آشکار بر زمان واکنش زنجیره ای

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

بهار 1383 - شماره 19 علمی-پژوهشی (18 صفحه - از 23 تا 40)

کلیدواژه ها : اکتساب ،یادداری ،یادگیری پنهان ،یادگیری آشکار ،یادگیری توالی ،توالی تکراری ،توالی تصادفی ،زمان واکنش زنجیره ای ،بازشناسی ،تکلیف ثانویه بار حافظه

کلید واژه های ماشینی : تکلیف زمان واکنش زنجیره‌ای ،یادگیری پنهان ،زمان واکنش زنجیره‌ای ،زمان واکنش ،تکلیف ثانویه ،یادگیری پنهان با تکلیف ،مقایسهء زمان واکنش آزمودنی‌های گروه ،یادگیری پنهان و آشکار ،یادگیری آشکار ،گروه یادگیری پنهان ،اجرای تکلیف زمان واکنش ،زمان واکنش آزمودنی‌های گروه ،مقایسهء زمان واکنش آزمودنی‌های ،گروه یادگیری آشکار ،آزمون یادداری ،زمان واکنش آزمودنی‌های ،تصادفی ،یادداری ،گروه یادگیری ،تکراری ،زنجیره‌ای ،آزمودنی‌های ،واکنش آزمودنی‌ها در بخش ،آزمودنی‌های گروه یادگیری آشکار ،قواعد موجود در تکلیف ،مقایسهء زمان واکنش ،توالی تکراری ،زمان واکنش گروه ،بخش تکراری ،تمرین پیشرفت کردند

در تحقیق حاضر تاثیر روش های یادگیری پنهان و آشکار بر زمان واکنش زنجیره ای مقایسه شد 66 آزمودنی به صورت تصادفی به سه گروه آزمایشی تقسیم شدند گروه های اول و دوم تکلیف را بدون آگاهی از قواعد موجود در تکلیف (به صورت پنهان) تمرین کردند و گروه دوم علاوه بر تکلیف زمان واکنش زنجیره ای یک تکلیف ثانویه اضافی را نیز همزمان اجرا کردند به گروه سوم (یادگیری آشکار) از وجود تکرار در بخش میانی تکلیف اطلاعاتی داده شد تکلیف مورد نظر شامل 21 محرک چهار گزینه ای بود که در هر بلوک یک سوم ابتدایی وانتهایی آ ن شامل الگوهای تصادفی بود و یک سوم میانی همیشه به صورت یکنواخت تکرار می شد شرکت کنندگان پس از شرکت در پیش آزمون به مدت پنج روز و در هر روز 20 بار بلوک 21 کوششی را تمرین کردند و سپس در آزمون یاد داری مصاحبه و بازشناسی شرکت و پرسشنامه ویژه ای را تکمیل کردند داده ها با روش تحلیل واریانس عاملی مرکب تجزیه و تحلبل و مشخص شد که شرکت کنندگان دو گروه پنهان و گروه آشکار به طور کلی در اجرای تکلیف زمان واکنش زنجیره ای در دوره تمرین پیشرفت کردند ولی این پیشرفت برای گروه یادگیری آشکار و گروه یادگیری پنهان با تکلیف ثانویه بیشتر بود در آزمون یاد داری میانگین زمان واکنش گروه یادگیری پنهان با تکلیف ثانویه بهتر از گروه یادگیری آشکار و هر دو گروه بهتر از گروه پنهان بدون تکلیف ثانویه بودند ولی تفاوت بین گروه ها از نظر آماری معنی دار نبود. در نتیجه می توان گفت که در مهارت های پیچیده یادگیری پنهان حداقل به اندازه یادگیری آشکار درعملکرد افراد موثر است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.