Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه عامل نگه دارنده شغلی دبیران تربیت بدنی با دبیران غیر تربیت بدنی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

تابستان 1383 - شماره 20 علمی-پژوهشی (18 صفحه - از 55 تا 72)

کلیدواژه ها : تعادل شرایط کاری و شناسایی و احترام و جامعیت و برابری

کلید واژه های ماشینی : دبیر غیر تربیت‌بدنی ،عوامل نگهدارنده ،عوامل نگهدارندهء شغلی ،دبیران تربیت‌بدنی ،مجموع عوامل نگهدارندهء شغلی ،شغلی ،عامل تعادل شرایط کاری ،شغلی دبیران تربیت‌بدنی ،دبیران تربیت‌بدنی با غیر ،عوامل نگهدارنده شغلی ،مجموع عوامل نگهدارنده ،تربیت‌بدنی با غیر تربیت‌بدنی ،رضایت شغلی ،غیر تربیت‌بدنی ،نگهدارندهء شغلی ،عوامل نگهدارندهء ،بررسی عوامل نگهدارندهء شغلی ،تعادل شرایط کاری ،مجموع عوامل نگهدارندهء ،نگهدارندهء ،شغلی دبیران ،شناسایی و احترام ،شرایط کاری و سازمانی ،عامل جامعیت و برابری ،جامعیت و برابری ،وضعیت شغلی ،عامل شناسایی و احترام ،رضایت شغلی دبیران ،عامل تعادل ،محیط کار

توجه به عوامل نگهدارنده شغلی در مطالعه وضعیت شغلی و بویژه در دبیران تربیت بدنی با توجه به شرایط خاص آموزش تربیت بدنی در مدارس بسیار مهم است هدف این تحقیق مقایسه سه عامل نگهدارنده دبیران تربیت بدنی با غیر تربیت بدنی شهر رشت است بدین منظور از 1693 دبیر 71 دبیر تربیت بدنی و 1622 دبیر غیر تربیت بدنی 71 دبیر تربیت بدنی و 213 دبیر غیر تربیت بدنی جز نمونه آماری تحقیق قرار گرفتند برای اندازه گیری سه عامل تعادل شرایط کاری و سازمانی شناسایی و احترام جامعیت و شمول استفاده شد این پرسشنامه توسط انگلس دانیل چاک و پاستور 1996 در چهار مرحله با روش های معتبر آماری ساخته شده و برای به کارگیری در سازمان های ورزشی تجویز شده است پایایی این پرسشنامه توسط رحیم رمضانی نژاد 1380 از روش آزمون آزمون مجدد با ضریب آلفای کرونباخ 83 در صد برآورد شد از 284 پرسشنامه ارسالی اطلاعات 231 پرسشنامه برگشتی 81 در صد مربوط به 17 و 57 دبیر غیر تربیت بدنی و تربیت بدنی با استفاده از آزمون t , ANOVA آزمون تعقیبی توکی در سطح 05/0= >P تجزیه و تحلیل شد نتایج تحقیق نشان داد بین دو گوره در هیچکدام از سه عامل ومجموع عوامل نگهدارنده تفاوت معنی داری وجود ندارد ولی عامل شناسایی و احترام و عامل جامعیت و برابری در کل نمونه آماری به ترتیب بالاترین و پایین ترین نمره را داشت از طرف دیگر دبیران با تحصیلات کارشناسی ارشد و دبیران با سابقه کری 30-21 از دبیران دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کاردانی و دارای سابقه خدمتی 1 تا 10 سال و 11 تا 20 سال از نظر مجموع عوامل نگهدارنده شغلی در وضعیت بهتری قرار داشتند این تفاوت در بین دبیران تربیت بدنی نیز معنی دار بود

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.