Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین اعتبار و روایی آزمون های مهارتی بسکتبال در دختران دانشجو

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 135 تا 146)

کلیدواژه ها :

اعتبار ،روایی و آزمون مهارتی بسکتبال

کلید واژه های ماشینی : دانشجویان دختر غیر تربیت‌بدنی دانشگاه، آزمون، بسکتبال، مهارتی بسکتبال در دختران دانشجو، دریبل، دختر غیر تربیت‌بدنی دانشگاه گیلان، اعتبار، دانشجویان، مهارتی، آزمون دریبل کنترلی بسکتبال ایفرد

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین اعتبار و روایی آزمون های مهارتی پاس دریبل از بین موانع شوت و دریبل کنترلی در دختران دانشجو بود برای این منظور از آزمون های مهارتی بسکتبال ایفرد و جانسون استفاده شد جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر غیر تربیت بدنی دانشگاه گیلان بود نمونه آماری شامل 38 دانشجوی دانشگاه گیلان با میانگین سنی 96/0+76/21 بود که با روش غیر تصادفی هدفدار انتخاب شدند آزمون ها در نیمسال اول سال تحصیلی 82-81 و در دو هفته پایانی کلاسه هایتربیت بدنی عمومی دو به شکل آزمون آزمون مجدد برگزار شد بعد از جمع آوری اطلاعات اعتبار و روایی آزمون ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تعیین شد یافته ها نشان داد آزمون های پاس و دریبل از بین موانع شوت دریبل کنترلی به ترتیب دارای ضریب اعتبار 9/0 و77/0 و 55/0 و 62/0 بود بین نمرات آزمون ها و نمره پایانی نمره ثبت شده در کارنامه دانشجویان بعنوان نمره درس تربیت بدنی عمومی دو همبستگی معنی داری و جود دارد و می توان از این آزمون ها برا ی احتساب نمره دانشجویان در تربیت بدنی عمومی دو استفاده کرد در مجموع می توان از آزمون های تحقیق برای ارزیابی مهارت دانشجویان در دانشگاه ها استفاده کرد

خلاصه ماشینی:

"تحقیق حاضر اعتبار و روایی آزمون‌های ارزیابی مهارت‌های‌ والیبال را به عنوان یک وسیلهء اندازه‌گیری مهارت و وسیلهء پیش‌بینی موفقیت تیم در رقابت‌های‌ والیبال بین المللی المپیک ویژه( soi )بررسی کرده است. روش تحقیق با توجه به هدف تحقیق که تعیین اعتبار و روایی آزمون‌های مهارتی بسکتبال است،اعتبار این‌ آزمون‌ها با روش آزمون-آزمون مجدد و روایی آزمون‌ها با بررسی همبستگی آزمون‌ها با نمرهء پایانی تعیین شده است. نتایج این پژوهش به شرح زیر است: 1-ضریب اعتبار آزمون مهارتی پاس،دریبل از بین موانع،شوت پنالتی و دریبل کنترلی به‌ ترتیب 93/0،77/0،55/0 و 62/0 است. جدول 1-نتایج محاسبات آماری برای تعیین اعتبار و روایی آزمون‌ها (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری براساس هدف تحقیق که تعیین اعتبار و روایی آزمون‌های مهارتی بسکتبال بود،اعتبار آزمون‌ها به این شرح به دست آمد: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اعتبار این آزمون 62/0 است ولی مؤسسه ایفرد اعتبار آزمون دریبل کنترلی را 84/0 گزارش کرده است‌1،126و15. به طور کلی می‌توان گفت به غیر از آزمون شوت که ضریب اعتبار متوسط داشت،بقیهء آزمون‌ها دارای ضریب اعتبار بالایی‌ هستند و با اطمینان بیشتری می‌توان از این آزمون‌ها برای ارزیابی مهارت پاس و دریبل‌ دانشجویان دختر(شرکت‌کننده در تربیت‌بدنی عمومی 2)استفاده کرد. با توجه به اینکه نمرات خرده آزمون‌ها باید با نمرهء کل‌ آزمون همبستگی زیادی داشته باشند2،بنابراین با توجه به اینکه ضرایب روایی محاسبه‌شده‌ برای هر چهار آزمون ضرایب خوبی است،آزمون‌های تحقیق با نمرهء پایانی همبستگی بالایی‌ دارند و می‌توان از این آزمون‌ها برای ارزیابی مهارت دانشجویان دختر(شرکت‌کننده در تربیت‌ بدنی عمومی 2)و احتساب نمرهء پایانی آن‌ها استفاده کرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.