Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی علل و میزان مرگ و میر طبیعی قهرمانان ایرانی

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1383 - شماره 20 علمی-پژوهشی (10 صفحه - از 159 تا 168)

کلیدواژه ها : قهرمانان ،تیم ملی ،ورزش قهرمانی ،عمر طبیعی ،حرفه ای و شاخص

کلید واژه های ماشینی : طول عمر ،افزایش طول عمر ،عمر طبیعی قهرمانان مرد ،ورزش قهرمانی ،متوسط طول عمر جامعه ،طول عمر طبیعی قهرمانان ،قهرمانان مرد ایرانی ،متوسط طول عمر ،میزان مرگ ،تیم‌های ملی ،طول عمر طبیعی ،قهرمانی ،عمر طبیعی ،رشته‌های ورزشی تیم ،قهرمانان ایرانی ،متوسط عمر قهرمانان ،متوفی در تیم‌های ملی ،رشته‌های ورزشی ،مرگ‌ومیر ،طول عمر قهرمانان ،طبیعی قهرمانان ،متوفی ،قهرمانان مرد متوفی ،قهرمانان مرد ،جسمانی ،فعالیت‌های جسمانی ،عمر قهرمانان ،متوسط عمر ،قهرمانان متوفی ،عمر افراد عادی جامعه

اندیشه عمومی بر آن است که فعالیت های ورزشی منجر به سلامتی و افزایش طول عمر می شود تحقیقات و یافته های دانش بشری امروزه بیانگر افزایش طول عمر با شرکت در فعالیت های ورزشی است اندیشمندان بر این باورند که ورزش عامل مهمی در ارتقای سلامتی و طول عمر می باشد اما آیا ورزش قهرمانی که در آن ورزشکاران نیازمند فعالیت مضاعف و طاقت فرسا می باشند نیز همین تاثیر را بر عمر طبیعی دارد و ورزشکاران نخبه که طی سالیان متمادی تحت فشارهای شدید جسمانی و روانی قرار دارند همانند سایرین از طول عمر طبیعی بهره مندند؟ هدف از اجرای این تحقیق شناسایی متوسط طول عمر طبیعی قهرمانان مرد ایرانی و مقایسه آن با متوسط طول عمر جامعه است بدین منظور با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه مهمترین عوامل موثر بر زندگی طبیعی 42 تن از قهرمانان رشته های ورزشی تیم های ملی که در ده سال گذشته با مرگ طبیعی از دنیا رفته اند جمع آوری شد با استفاده از آزمون های مناسب آماری ( کولموگروف و اسمیرئوف و اسپیرمن و تی) با 95 در صد اطمینان یافته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج حاکی از آن بود که متوسط عمر قهرمانان 5/63 صال تفاوت معنی داری با متوسطه طول عمر افراد عادی جامعه دارد (5/68) این شاخص در میان ورزشکاران رشته ای گروهی و انفرادی تفاوت معنی داری را نشان نمی داد از این رو می توان اظهار داشت قهرمانان مرد ایرانی از طول عمر کمتری نسبت به افراد عادی جامعه برخوردارند

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.