Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و مقایسه ترکیبات بدن، vo2 max و توان بی هوازی وزنه برداران زبده با غیر ورزشکاران

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز 1383 - شماره 21 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 5 تا 18)

کلیدواژه ها : ترکیبات بدن ،قدرت ،توان بی هوازی

کلید واژه های ماشینی : توان بی‌هوازی وزنه‌برداران زبده ،وزنه‌برداران زبده با غیر ،اکسیژن مصرفی وزنه‌برداران زبده ،افراد غیر ورزشکار ،وزنه‌برداران زبده ،درصد چربی بدن ،توان بی‌هوازی ،غیر ورزشکار ،وزنه ،چربی بدن ،وزنه‌برداران ،غیر ورزشکار تفاوت معنی‌داری ،چربی بدن با حد ،ورزشکار تفاوت معنی‌داری وجود ،درصد چربی بدن وزنه‌برداران ،چربی بدن وزنه‌برداران زبده ،اکسیژن مصرفی با توان ،وزنه‌برداران زبده با افراد ،کمربند شانه ،درصد چربی ،زبده ،اکسیژن مصرفی ،افراد غیر ورزشکار تفاوت ،کمر و کمربند شانه ،وزنه‌برداری بر افزایش قدرت ،بی‌هوازی ،گروه وزنه‌برداران زبده ،کمر ،تمرینات با وزنه ،وزنه‌برداران زبده ارتباط

هدف تحقیق حاضر بررسی ومقایسه ترکیبات بدن قدرت عضلانی VO2max و توان بی هوازی وزنه برداران زبده با غیر ورزشکاران است به همین منظور 15 نفر از وزنه برداران زبده بامیانگین سنی 24/3+6/24 سال و 15 نفر از افرد غیر ورزشکاران با میانگین سنی 64/2+46/22 سال به صورت داوطلبانه انتخاب شدند متغیرهای اندازه گیری شده عبارت بودند از قد و وزن و در صد چربی بدن قدرت نسبی عضلات پاها کمر و کمربند شانه توان بی هوازی و حداکثر اکسیژن مصرفی برای تجزیه و تحلیل یافته ها و آزمون فرض های تحقیق از فرمول t مستقل استفاده شد همبستگی بین متغیرهای موجود نیز توسط ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد نتایج نشان داد بین قدرت نسبی پاها کمر و کمربند شانه و توان بی هوازی وزنه برداران زبده و غیر ورزشکاران تفاوت معنی داری وجود دارد و بین در صد چربی بدن و حداکثر اکسیژن مصرفی وزنه برداران زبده با افراد غیر ورزشکار تفاوت معنی داری وجود ندارد همچنین بین در صد چربی بدن با حداکثر اکسیژن مصرفی (0/67 - =r )و حداکثر اکسیژن مصرفی با توان بی هوازی (0/93- = r)وزنه برداران زبده ارتباط معکوس معنی داری وجود دارد بنابراین می توان گفت انجام تمرینات وزنه برداری بر افزایش قدرت و توان بی هوازی موثر است و بر کاهش چربی بدن و افزایش VO2max تاثیری ندارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.