Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقایسه ای عزت نفس و خودپنداره پسران ورزشکار و غیر ورزشکار دوره متوسطه نواحی آموزش و پرورش اهواز و رابطه آنها با پیشرفت تحصیلی

نویسنده: ؛ ؛

پاییز 1383 - شماره 21 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 19 تا 32)

کلیدواژه ها : عزت نفس ،خودپنداره ،پیشرفت تحصیلی ،ورزشکار ،غیر ورزشکار

کلید واژه های ماشینی : ورزشکار و غیر ورزشکار ،پسر ورزشکار و غیر ورزشکار ،غیر ورزشکار ،پیشرفت تحصیلی ،غیر ورزشکار تفاوت معنی‌داری ،دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار ،پسر ورزشکار ،پسر ورزشکار و غیر ،پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ورزشکار ،نتایج آزمون دانش‌آموزان پسر ورزشکار ،دانش‌آموزان پسر ورزشکار ،ورزشکار تفاوت معنی‌داری وجود ،غیر ورزشکار تفاوت ،ورزشکار و غیر ،دانش‌آموزان غیر ورزشکار ،تحصیلی ،خودپندارهء دانش‌آموزان پسر ورزشکار ،پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ،دانش‌آموزان ورزشکار ،خودپندارهء دانش‌آموزان ورزشکار ،پرورش شهر اهواز ،خودپنداره و پیشرفت تحصیلی ،شرکت در فعالیت‌های ورزشی ،فعالیت‌های ورزشی ،خودپندارهء پسران ورزشکار ،اهواز ،عزت‌نفس دانش‌آموزان پسر ،دانش‌آموزان پسر ،ورزشکار تفاوت ،شهر اهواز

عزت نفس و خود پنداره از جمله خصوصیات روانی و شخصیتی اند که تأثیربسزایی در بهداشت روانی افراد دارند . همچنین نشان داده شده که فعالیت بدنی با پیشرفت ویژگی های روانی ارتباط دارد . هدف از تحقیق حاضر ، مقایسه غزت نفس و خود پنداره پسران ورزشکار و غیر ورزشکار دوره متوسطه نواحی آموزش و پرورش شهر اهواز و ارتباط این متغیرها با پیشرفت تحصیلی آنها بود . تحقیق از نوع توصیفی است که به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه عزت نفس ناظم شیرازی ( 1376) و پرسشنامه خود پنداره راجرز ( 1961) انجام گرفت . پایانی و روایی این پرسشنامه ها موفقیت آمیز گزارش شد . معدل درسی پایان ترم دانش آموزان به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی استفاده شد . نمونه آماری این تحقیق شامل 140 دانش آموز ورزشکار و 140 دانش آموز غیر ورزشکار آموزشگاه های متوسطه شهر اهواز بود که به روش تصادفی انتخاب شدند . نتایج تحقیق نشان داد بین عزت نفس دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری وجود دارد . بین خودپنداره دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری پیدا نشد . بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری پیدا نشد . بین عزت نفس ، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار همبستگی چندگانه وجود داشت . نتایج این تحقیق نشان داد عزت نفس ورزشکاران بیشتر از غیر ورزشکاران است و از آن می توان برای پیشرفت تحصیلی ورزشکاران استفاده کرد .

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.