Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی انتقال دوسویه در مهارت سرویس کوتاه بدمینتون از دست برتر به دست غیر برتر و برعکس

نویسنده:

علمی-پژوهشی (6 صفحه - از 45 تا 50)

کلیدواژه ها : انتقال دو سویه ،دست برتر ،دست غیر برتر

کلید واژه های ماشینی : مهارت سرویس کوتاه بدمینتون ،دست غیر برتر ،دست برتر به دست غیر ،انتقال ،برتر ،سویه ،یادگیری مهارت سرویس کوتاه بدمینتون ،یادگیری مهارت از دست برتر ،تحقیق تمرینات به‌منظور یادگیری مهارت ،تمرین ،بررسی انتقال دوسویه در مهارت ،انتقال یادگیری مهارت از دست ،انتقال یادگیری از دست برتر ،اصل انتقال در امر یادگیری ،دست غیر برتر به دست ،میزان یادگیری دستی ،یادگیری مهارت ،طرفه سرویس کوتاه بدمینتون ،سمت غیر برتر ،انتقال یادگیری ،یادگیری مهارت از دست غیر ،عضو غیر برتر ،آزمون ،سمت غیر برتر بدن ،دانشجویان دختر دانشگاه تهران ،بدن ،عضو برتر به عضو غیر ،تحقیق ،اصل انتقال یادگیری استفاده ،وابسته میزان یادگیری

هدف از انجام این پژوهش بررسی انتقال دو سویه در مهارت سرویس کوتاه بدمینتون است محققان در سال های اخیر به این نتیجه دست یافته اند که اصل انتقال در امر یادگیری انکارناپذیر است و موجب تسهیل انتقال در یادگیری می شود اصل انتقال دو سویه یکی از مباحث مهم انتقال و معقول ترین راه برای سرعت بخشیدن به روند موفقیت فرد است جامعه آماری این تحقیق شامل 200 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تهران بودند که 36 نفر از آنان به طور تصادفی انتخاب شدند متغیر مستقل در این تحقیق تمرینات به منظور یادگیری مهارت و متغییر وابسته میزان یادگیری دستی که در تمرینات شرکت ندارد بوده است ابزار مورد نیاز در این تحقیق پرسشنامه و وسایل ضروری در آزمون فرانسوی بدمینتون دو است ( متر و چسب نواری و طناب و پایه به ارتفاع 10/2 متر ) به منظور بررسی نتایج از روش های آمار توصیفی و استنباطی t مستقل و t وابسته استفاده شده و نتایج به دست آمده نشان داده که با 05/0 =a انتقال دو سویه از هر دو عضو به یکدیگر امکان پذیر است

خلاصه ماشینی:

"به منظور بررسی نتایج از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی( t مستقل و t وابسته)استفاده شده و نتایج به‌دست آمده نشان داده که با(05/0-(به تصویر صفحه مراجعه شود)) انتقال دو سویه از هر دو عضو به یکدیگر امکان‌پذیر است. فرح بانو قادری در سال 1378 انتقال دو طرفه در مهارت دریبل بستکبال را در دختران‌ دانشجو مورد بررسی قرار داد و طی آن نتایج زیر به‌دست آمد:انتقال یادگیری از دست غیر برتر به دست برتر میزان بیشتری را نشان می‌داد. همچنین انتقال یادگیری مهارت از دست غیر برتر به‌ دست برتر به صورت معنی‌دار انجام می‌گیرد و در نهایت بیان می‌شود که تفاوت معنی‌داری بین‌ میزان انتقال از دست راست به چپ یا برعکس وجود ندارد. میزان تفاوت انتقال یادگیری از دست برتر به دست غیر برتر و برعکس (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری همچنان‌که می‌دانیم ارث،دلیل برتری یک نیمکرهء مغز و یک اندام است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.