Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر سطح تبحر الگو بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت حرکتی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز 1383 - شماره 21 علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 123 تا 142)

کلیدواژه ها : مهارت حرکتی ،الگو ،اکتساب ،یادداری ،انتقال

کلید واژه های ماشینی : سرویس بلند بدمینتون ،مهارت سرویس بلند بدمینتون ،یادداری ،انتقال مهارت سرویس بلند ،الگوی در حال یادگیری ،یادداری و انتقال ،مهارت حرکتی ،یادداری و انتقال مهارت ،اجرای سرویس بلند بدمینتون ،بدمینتون ،مهارت سرویس بلند ،آزمون یادداری ،آزمون یادداری و انتقال ،ماهر ،الگوی ماهر در عملکرد ،آموزش مهارت‌های حرکتی ،سرویس بلند ،الگوی ماهر ،یادگیری حرکتی ،مشاهدهء الگوی ماهر ،انتقال مهارت ،حال یادگیری ،الگوی آموزشی بر اکتساب ،گروه‌های تجربی ،مشاهدهء الگو ،مقایسهء اجرای گروه‌های تجربی ،آموزش مهارت‌های ،سطح مهارت ،اجرای سرویس بدمینتون ،مرحلهء اکتساب

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر سطح مهارت الگوی آموزشی بر اکتساب یادداری و انتقال مهارت سرویس بلند بدمینتون دانشجویان دختر دانشگاه تهران بوده است بدین منظور 130 دانشجوی دوره کارشناسی به روش کاملا تصادفی انتخاب شدند و در سه گروه همگن از طریق انتصاب تصادفی قرار گرفتند گروه اول در شرایط الگوی در حال یادگیری غیر ماهر گروه دوم در شرایط الگوی ماهر به مدت شش روز متوالی در کوشش های اکتساب و سپس 72 ساعت بعد در آزمون یادداری و انتقال مهارت سرویس بلند بدمینتون شرکت کردند گروه سوم ( گروه گواه) فقط در کوشش روز ششم آزمون یادداری و انتقال شرکت کردند پس از جمع آوری داده ها از روش های t وابسته و آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل انجام شد نتایج نشان داد مشاهده الگوی در حال یادگیری در مرحله یادداری تاثیر معنی داری بر اجرای سرویس بلند بدمینتون دارد 0/05>P و هیچگونه تفاوت معنی داری بین اجرای گروه های تجربی درمرحله اکتساب و انتال مهارت مشاهده نشد در نتیجه می توان گفت در آموزش مهارت های حرکتی مشاهده الگوی در حال یادگیری به اندازه مشاهده الگوی ماهر در عملکرد افراد موثر است .

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.