Skip to main content
فهرست مقالات

تجزیه و تحلیل نوع و میزان فعالیت های بدنی دفاع ها و هافبک های لیک برتر فوتبال ایران

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز 1383 - شماره 21 علمی-پژوهشی (18 صفحه - از 143 تا 160)

کلیدواژه ها : ایستادن ،راه رفتن ،جاگینگ دویدن به بیشینه

کلید واژه های ماشینی : هافبک ،هافبک‌ها در لیگ برتر ،توان هوازی ،لیگ برتر ایران ،زمان دویدن با سرعت ،وسط ،دویدن با سرعت کم ،میانگین زمان دویدن نزدیک ،هوازی ،توان هوازی و بی‌هوازی ،هافبک وسط و هافبک ،بازیکنان لیگ برتر ،هافبک‌های لیگ برتر ایران ،لیگ برتر ایران تفاوت ،راه رفتن ،فعالیت‌های بدنی ،توان بی‌هوازی ،لیگ برتر ،هافبک‌ها ،زمان دویدن نزدیک ،هافبک‌های ،تفاوت معنی‌داری در سطح ،میانگین زمان راه رفتن ،ایستادن بازیکنان دفاع وسط ،هافبک وسط ،هافبک‌های وسط ،زمان فعالیت جاگینگ ،دفاع‌های وسط ،نسبت به سایر پست‌ها ،زمان دویدن

در تحقیقات نشان داده شده ا ست که نیمرخ فیزیولوژی بازیکنان در پست های مختلف بازی متفاوت است این مطالعه با هدف کسب آگاهی از میزان تطابق ویژگی های فیزیولوژیکی دفاع ها و هافبک ها د رتیم های باشگاهی لیگ برتر ایران با نیازهای فیزیولوژیکی مربوط به پست بازی آنان انجام شد به همین منظور 56 نفر از بازیکنان لیگ برتر کشور به چهار پست دفاع وسط دفاع کنار هافبک وسط و هافبک کنار (7 نفر در هر پست) تفکیک شده و فعالیت های بدنی آنان (ایستادن ، راه رفتن، جاگینگ (راه رفتن سریع) ، دویدن و دویدن نزدیک به بیشینه ) در زمان های صرف شده اندازه گیری شد تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد میانگین زمان راه رفتن دفاع های کنار ووسط به وط معنی داری بیشتر اززمان راه رفتن هابک های وسط و کنار است ماینگین زمان دویدن باس رعت کم دفاع وسط است میانگین زمان دویدن نزدیک به بیشینه با بیشترین سرعت در هافبک های کنار به طور معنی داری بیشتر زا زمان دفاع های وسط و هافبک های وسط است با توجه به یافته های تحقیق حاضر چنین نتیجه گیری می شود که بازیکنان کناری (دفاع های کنار و هافبک های کنار) دارای توان هوازی و بی هوازی زیاد هافبک های وسط دارای زمان فعالیت جاگینگ زیاد و دفاع های وسط دارای توان بی هوازی و تجزیه زیادی هستند پیشنهد می شود که مربیان ضمن در نظر گرفتن برنامه های تمرینی لازم برای افزایش توان هوازی کلیه بازیکنان بخشی از برنامه های تمرینی خود را با توجه به نیازهای ویژه پست بازیکن طراحی و اجرا کنند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.