Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه استرس کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار سازمان مرکزی دانشگاه تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 105 تا 120)

کلیدواژه ها :

سازمان ،محیط ،استرس ،ورزشکار ،فشار آور

کلید واژه های ماشینی : کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار، استرس کارکنان ورزشکار و غیر، ورزشکار، ورزش، غیر ورزشکار سازمان مرکزی دانشگاه، ورزشکار سازمان مرکزی دانشگاه تهران، استرس، ورزشکار و غیر ورزشکار سازمان، مقایسه استرس کارکنان ورزشکار، میزان فشارهای عصبی کارکنان ورزشکار، ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت، فشارهای عصبی، غیر ورزشکار تفاوت معنی‌داری وجود، میزان فشارهای عصبی موجود، فشارهای عصبی کارکنان غیر ورزشکار، کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه تهران، سازمان، کارکنان غیر ورزشکار تفاوت معنی‌داری، استرس فرد ورزشکار و غیر، مقایسهء استرس کارکنان ورزشکار، پرسشنامه‌ای میازن استرس کارکنان ورزشکار، میزان استرس کارکنان ورزشکار، بررسی و مقایسه استرس کارکنان، کارکنان ورزشکار با کارکنان غیر، فرد ورزشکار و غیر ورززشکار، فشارهای عصبی در کارکنان ورزشکار، روانی، فشارهای عصبی موجود کارکنان، اهمیت تاثیر فشار عصبی استرس، تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه استرس کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار سازمان مرکزی دانشگاه تهران با ت وجه به اهمیت تاثیر فشار عصبی استرس در نیروی کار پژوهشگران تحقیق حاضر بر آن شدند تا اولین مطالعه را در مورد مقایسه استرس فرد ورزشکار و غیر ورززشکار به انجام رسانند بدین منظور با توزیع پرسشنامه ای میازن استرس کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار را در نمونه 139 نفری و در سطح سازمان مرکزی دانشگاه تهران مرکب از معاونت های پنجگانه را مورد سنجش قرار دادند و کم و کیف آ ن را بررسی کردند با تایید این فرضیه که بین استرس کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری وجود دارد می توان با برنامه ریزی مناسب برای تشویق و ترغیب کارکنان به پرداختن ورزش با توجه به نقش آن در سلامتی روح و روان و جسم افزایش کارایی و نشاط لازم برای بهره وری مطلوب چشم انداز روشنی را ترسیم کرد.

خلاصه ماشینی: "فراوانی و درصد گروه نمونه به تفکیک نوع ورزش‌های انفرادی (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 5-فراوانی و درصد گروه مورد بررسی به تفکیک ورزش‌های گروهی (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج و یافته‌های تحقیق یافته‌های پژوهش براساس فرضیه‌های تحقیق به این شرح است: فرضیهء 1:بین میزان فشارهای عصبی(استرس)موجود در کارکنان ورزشکار با کارکنان‌ غیر ورزشکار تفاوت معنی‌داری وجود دارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) از آنجا که با 5/0- a و 98/1- Tt است،یعنی Tt < Te ،بنابراین فرض Ho پذیرفته نمی‌شود و می‌توان نتیجه گرفت که با 95 درصد اطمینان،از نظر عامل درون سازمانی بین میزان فشارهای‌ عصبی موجود در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی‌داری وجود دارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) از آنجا که با 5/0- a ،2- Tt است،یعنی Tt < Te ،بنابراین فرض Ho پذیرفته نمی‌شود و می‌توان نتیجه گرفت که با 95 درصد اطمینان از نظر عوامل فیزیکی بین میزان فشارهای عصبی‌ کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی‌داری وجود دارد. یعنی Tt < Te ،بنابراین فرض tb پذیرفته نمی‌شود و می‌توان نتیجه گرفت که با 95 درصد اطمینان از نظر عوامل شغلی بین میزان فشارهای عصبی‌ موجود در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی‌داری وجود دارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) از آنجا که با 5/0- a ،2- Tt است،یعنی Tt < Te ،بنابراین فرض Ho پذیرفته نمی‌شود و می‌توان نتیجه گرفت که با 95 درصد اطمینان از نظر عوامل گروهی بین میزان فشارهای عصبی‌ موجود در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی‌داری وجود دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.