Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر تمرینات هیپوکسی اینتروال بر هموگلوبین، هماتوکریت، / نیکولوسیت و سلول های قرمز خون در هنرجویان پسر تربیت بدنی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 121 تا 136)

کلیدواژه ها :

هموگلوبین ،هماتوکریت ،اینتروال ،هیپوکسی اینتروال ،رتیکولوسیت و سلولهای قرمز خون

کلید واژه های ماشینی : هیپوکسی اینتروال، تمرینات هیپوکسی اینتروال بر هموگلوبین، تأثیر تمرینات هیپوکسی اینتروال، سلول‌های قرمز خون، هموگلوبین، تمرینات، هماتوکریت، رتیکولوسیت، گروه هیپوکسی اینتروال، تمرینات اینتروال و هیپوکسی اینتروال

هدف از اجرای این تحقیق بررسی تاثیر تمرینات هیپوکسی اینتروال بر هموگلوبین ، هماتوگریت ، رتیکولوسیت ، و سلول های قرمز خون در هنرجویان پسر تربیت بدنی می باشد .

خلاصه ماشینی: "مشخصات جسمانی آزمودنی‌ها(میانگین انحراف استاندارد) (به تصویر صفحه مراجعه شود) 1-هموگلوبین:با مقایسهء میانگین گروه‌ها در زمینهء هموگلوبین قبل و بعد از اعمال تمرین از طریق نمودار ستونی،مشخص شد که میانگین گروه کنترل از 71/15 به 32/15 گرم در دسی‌لیتر کاهش،و میانگین گروه تجربی که تمرینات اینتروال را انجام دادند از 49/15 به‌ 52/15 گرم در دسی‌لیتر افزایش یافت. میانگین گروه تجربی اینتروال از 85/43 به 47/44 درصد افزایش و میانگین گروه‌ هیپوکسی اینتروال از 02/43 به 08/45 رسیده است آزمون t همبسته برای مقایسهء پیش‌آزمون‌ و پس‌آزمون گروه اینتروال مشخص ساخت که در زمینهء هماتوکریت اختلاف معنی‌داری وجود دارد(06/2- t محاسبه). اختلاف تأثیر تمرینات اینتروال و هیپوکسی اینتروال روی همانتوکریت خون (به تصویر صفحه مراجعه شود) سلول‌های قرمز خون:با مقایسهء میانگین گروه‌ها در مورد سلول‌های قرمز خون قبل و بعد از اعمال تمرین از طریق نمودار ستونی،مشخص شد که میانگین گروه کنترل از 41/5 به 3/5 میلیون در هر میلی‌متر مکعب کاهش و میانگین گروه تجربی اینتروال از53/5 به 48/5 میلیون‌ در هر میلی‌متر مکعب کاهش یافته است. اختلاف تأثیر تمرینات اینتروال و هیپوکسی اینتروال روی گلبول‌های قرمز خون (به تصویر صفحه مراجعه شود) رتیکولوسیت:با مقایسهء میانگین گروه‌ها در مورد شمار رتیکولوسیت قبل و بعد از اعمال‌ تمرین از طریق نمودار ستونی،مشخص شد که میانگین گروه کنترل از 98/0 به 88/0 درصد کاهش،میانگین گروه تجربی اینتروال از 88/0 به 94/0 درصد افزایش،و میانگین گروه‌ هیپوکسی اینتروال از 82/0 به 3/2 درصد افزایش یافته است. میانگین‌های رتیکولوسیت خون سه گروه قبل و بعد از اعمال 8 هفته تمرین(درصد) استفاده از آمار استنباطی نیز اختلاف معنی‌داری(014/0- P )در مورد رتیکولوسیت بین‌ سه گروه نشان داد(01/5- F محاسبه شده)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.