Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط بین آزمون های دراز و نشست ایفرد و آهنگین در سنجش استقامت عضلات شکمی

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

زمستان 1383 - شماره 22 علمی-پژوهشی (12 صفحه - از 137 تا 148)

کلیدواژه ها : استقامت عضلات شکمی ،آزمون های دراز و نشست آهنگین و ایفرد

کلید واژه های ماشینی : استقامت عضلات شکمی ،عضلات شکمی ،ایفرد ،نشست ایفرد ،ارزیابی استقامت عضلات شکمی ،محیط کمر به لگن ،دراز ،نشست ایفرد و سن وجود ،شکمی ،محیط لگن و نسبت محیط ،لگن ،آزمون دراز ،کمر ،آهنگین ،نشست ایفرد وجود ،نشست آهنگین ،نسبت محیط کمر ،ارزیابی‌کنندهء استقامت عضلات شکمی ،محیط کمر ،تکرار دراز ،مورد تکرار دراز ،مورد آزمون دراز ،لگن به دست ،شاخص تودهء بدنی ،محیط لگن ،بدنی ،ارزیابی استقامت ،عضلات فلکسور ران ،شکمی استفاده ،آهنگین اجرا

با توجه به ارتباطی که بین ضعف عضلات شکمی وک سالمتی و ظاهر افراد وجود دارد تقویت این عضلات همواره مورد توجه کارشناسان و محققان بوده است هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین دو نوع آزمون دراز ونشست ایفرد و آهگین برای ارزیابی استقامت عضلات شکمی است بدین منظور از بین دانشجویان داوطلب 32 دانشجوی پسر تربیت بدنی به صورت تصادفی انتخاب شدند برای بر آورد استقامت عضلات شکمی آزمون های دراز و نشست ایفرد و آهنگین اجرا شد از مدل آ ماری آنالیز رگرسیون و آزمون T برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد (P<0/05) نتایج تحقیق نشان می دهد همبستگی بین دو ازمون دراز و نشست ایفرد و آهنگین معنی دار است (0/65 = R) ارتباط معنی داری بین تکرار دراز و نشست آهنگین و متغیر های سن وزن قد شاخص توده بدنی محیط کمر محیط لگن و نسبت محیط کمر به لگن به دست نیامد همچنین نتیجه مذکور در مورد تکرار دراز و نشست ایفدر به دست آمد (به جز ارتباط معنی دار و منفی که بین تکرار دراز و نشست ایفرد و سن وجود داشت) با توجه به نتایج به دست آمده می توان از آزمون دراز و نشست آهنگین برای ارزیابی یا تقویت استقامت عضلات شکمی استفاده کرد ضمن اینکه آزمون اخیر برخی تردید هایی را که در مورد آزمون دراز ونشست ایفرد وجود دارد مرتفع می سازد

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.