Skip to main content
فهرست مقالات

اثر اندازه های آنتروپومتریکی بر نیروی مقاوم آب در شنای پروانه

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1384 - شماره 24 علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 5 تا 24)

کلیدواژه ها : اندازه گیری آنتروپومتریکی ،شنای پروانه ،نیروی مقاوم آب

کلید واژه های ماشینی : شناگر ،مقاوم ،نیرو پیش‌برنده رابطه معنی‌دار ،اندازه ،نیرو مقاوم آب ،نیرو مقاوم ،نیرو پیش‌برنده ،سرعت ،مقاومت ،آب ،وزن ،مچ دست ،بازو ،اندازه آنتروپومتریکی بر نیرو مقاوم ،نیرو پیش‌برنده ارتباط معنی‌دار ،برنده شناگر پروانه رابطه معنی‌دار ،شنا پروانه ،طول بازو و نیرو پیش‌برنده ،مچ دست و نیرو پیش‌برنده ،آب در شنا پروانه ،همبستگی ،معنی‌دار ،دور بازو و نیرو پیش‌برنده ،طول بازو ،اندازه‌گیری ،تحقیق ،دور بازو ،بازو و نیرو پیش‌برنده ،شنا پروان ،برنده ارتباط معنی‌دار

در چهار دهه گذشته توجه ویژه ای به پیدا کردن ارتباط بین شکل بدن و اندازه آن با نیروی مقاوم آب مبذول شده است بعضی محققان اعتقاد داشتند که ارتباط زیادی بین این دو وجود ندارد ولی اواسط دهه سوم با ساخت دستگاه MAD ( اندازه گیری مستقیم نیرو) توانستند ارتباط زیادی بین آنها بیابند هدف این تحقیق بررسی اثر اندازه های آنتروپومتریکی بدن شناگران بر نیروی مقاوم آب بود چون امکان خرید و نصب دستگاه MAD در ایران وجود نداشت از این رو از روش غیر مستقیم اندازه گیری مقاوم IMAD استفاده شد بیست شنا گر با شگاهی زن در سه گروه تیم ملی نخبه و با تجربه با وزن های مختلف و با 2+5 سال تجربه در شنای پروانه در این تحقیق شرکت کردند سرعت متوسط این شناگران 15/0+1/1 متر بر ثانیه و وزن آنان نیز 12+58 کیلوگرم بود اندازه ها عبارت بودند از وزن قد و طول اندام فوقانی طول بازو و طول ساعد و طول کف دست و دور سر و دور بازو ودور قفسه سینه مچ دست و فاصله دو زائده آخرمی بین طول اندام فوقانی دور سر و فاصله دو زائده آخمی بانیروی مقاوم رابطه معنی داری دیده نشد ولی بین بقیه متغیرها با نیروی مقاوم رابطه معنی داری مشاهده گردید نروی مقاوم آب برای اعضای تمی ملی بین 3/36-2/26 و برای شناگران نخبه بین 3/32-25 و برای شناگران با تجریه بین 3/26-16 نیوتن به دست آمد . نویسنده : دکتر مرتضی شهبازی مقدم ـ صفورا صباغیان ـ

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.